Inicia
SegurCaixa Adelas

Preparats contra les al•lèrgies

 

Javier Contreras, metge especialista en al•lèrgia, psicòleg i membre del projecte Educasma explica: “Quan es produeix la reacció al•lèrgica, en primer lloc cal avaluar-ne la gravetat. Si és lleu, n’hi haurà prou amb rentar el nen i donar-li un antihistamínic oral. Si és més forta, a més d’antihistamínics cal donar-li corticoides orals o injectables. Per a les reaccions anafilàctiques, que són les que poden posar en perill la vida, cal administrar adrenalina. Els formats en què es presenta aquest “antídot natural” fan possible que qualsevol persona el pugui administrar, encara que nos sigui un professional sanitari.

Què és el que no pot faltar a la farmaciola?

Els antihistamínics o corticoides es fan servir en moltes circumstàncies, no tan sols en el cas de les reaccions al•lèrgiques. Són, doncs, imprescindibles. “Tenir adrenalina només és imprescindible en llocs on hi ha risc de reaccions al•lèrgiques greus, amb risc vital (en les cases on els nens tenen risc d’anafilaxi i també en escoles, campaments infantils, etc.). La guia GALAXIA (guia sobre l’anafilaxi) indica que cal considerar la prescripció d’adrenalina autoinjectable en tots els pacients que hagin presentat una anafilaxi”, afegeix Contreras.

La importància del tractament i el seguiment

El pediatre d’atenció primària és qui ha de determinar la periodicitat de les revisions del nen, i també les proves que se li han de fer i la medicació que necessita, en funció del tipus d’al•lèrgia que tingui. “Les vacunes hiposensibilitzants o immunoteràpia específica amb al•lèrgens es fan servir en alguns casos d’al•lèrgia respiratòria o per picades d’abelles i vespes. S’han d’administrar inicialment amb petites quantitats de la substància a la qual es té al•lèrgia i, posteriorment, es van augmentant lentament, fins arribar a una dosi màxima que es manté durant tot el temps que dura el tractament”, explica l’al•lergòleg.

Text elaborat amb la supervisió científica de l’Àrea Assistencial d’Adeslas


< Volver a la Información de salud