Inicia
SegurCaixa Adelas

L’obesitat a llarg termini, un altre factor de risc coronari

 

Les persones obeses durant molt de temps al llarg de la vida tenen més probabilitats de patir danys al cor.

Investigadors de la Universitat Johns Hopkins (Estats Units) han demostrat que tenir sobrepès o obesitat durant molts anys "suma" un altre factor de risc per a l'anomenat dany cardíac silenciós. Les descobertes d'aquest estudi suggereixen que mantenir un pes saludable al llarg de la vida és important si es vol tenir un cor sa i es volen minimitzar els danys relacionats amb l'envelliment d'aquest òrgan vital.

Com s'ha fet l'estudi?

Aquest estudi parteix de l'anàlisi de les dades clíniques de 9.062 persones que van participar en una recerca sobre el risc d'aterosclerosi. Des del 1987 fins al 1989 es van buscar participants (el 58 %, dones), que van ser avaluats quatre vegades per poder determinar-ne l'índex de massa corporal, els antecedents de malaltia cardíaca i els nivells de troponina d'alta sensibilitat en sang (la troponina és una proteïna que se secreta quan el miocardi està danyat). Els participants també van haver d'informar del pes als 25 anys, de manera que es van obtenir dades sobre el pes des de l'edat adulta fins a l'edat madura i la tercera edat. L'edat mitjana a la quarta visita va ser de 63 anys.

Augmentar de pes amb l'edat fa créixer el risc de dany cardíac

De la primera visita a la quarta, l'IMC de gairebé el 23 % dels participants havia augmentat (a la quarta visita 3.748 participants tenien sobrepès i 3.184 eren obesos), l'IMC d'aproximadament el 5 % havia disminuït i l'IMC del 72 % s'havia mantingut. D'altra banda, a la quarta visita el nivell de troponina havia augmentat gairebé en el 7 % dels participants. En aquest sentit, les persones que a la quarta visita tenien un IMC que havia augmentat fins al rang de sobrepès i obesitat tenien 1,5 vegades més probabilitats de tenir nivells de troponina elevats (almenys de 14 ng/l), xifra que indica l'existència de dany cardíac.

Per cada 10 anys que una persona és obesa, la troponina augmenta un 1,25 %

Els experts també van analitzar l'IMC al començament i al final del període d'estudi juntament amb els nivells de troponina dels participants. Les persones que eren obeses tant a la primera visita com a la quarta tenien el doble de probabilitats de tenir nivells de troponina elevats indicadors de dany cardíac que no pas les persones amb un pes normal i estable al llarg dels anys. Les que tenien obesitat, tant a la quarta visita com als 25 anys, tenien gairebé quatre vegades més probabilitats de tenir nivells de troponina elevats. A partir d'aquestes dades, els investigadors van calcular que per cada 10 anys que una persona és obesa, el risc de tenir la troponina elevada augmenta un 1,25 %.

La importància de mantenir un pes normal estable

Tal com ha afirmat Chiadi Ndumele, professor assistent de medicina de la Facultat de Medicina i membre del Centre Johns Hopkins Ciccarone per a la Prevenció de les Malalties Cardíaques, "Transmetre el risc futur als joves que sembla que estan perfectament sans i a la flor de la vida, és tot un desafiament". Segons aquest expert, encara que hi hagi evidències que perdre pes, fins i tot després de dècades d'obesitat o sobrepès, pot ajudar a reduir els nivells de troponina i que el cor té la capacitat de recuperar-se una mica, no se sap fins a quin punt aquest òrgan vital es pot recuperar, ni tampoc la quantitat d'anys d'obesitat que poden causar danys permanents.

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas.

On s'ha publicat aquesta notícia?

Universitat Johns Hopkins​

Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin​