Inicia
SegurCaixa Adelas

Les dones amb un nivell educatiu baix tenen una percepció pitjor de la seva salut

 

Un nou estudi analitza la influència del nivell educatiu sobre la percepció de la salut d'un mateix des d'una perspectiva de gènere a Espanya.

Recerques prèvies demostren que un bon nivell educatiu té uns efectes positius sobre la salut i, també, que la classe social o el nivell d'ingressos influeix sobre la salut autopercebuda. Dues investigadores del Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmic i Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Valladolid (UVa), Carmen García Prieto i Sara Pinillos Franco, han analitzat si el fet de tenir un nivell formatiu més alt influeix de manera efectiva en la manera en què els ciutadans perceben la seva salut i si hi ha diferència entre els resultats obtinguts dels homes i els de les dones. L'estudi es va començar a fer l'any 2015 i forma part de la tesi doctoral de Sara Pinillos Franco.

Com més educació, menys precarietat

En aquesta investigació, les autores ressalten que l'educació no tan sols fa augmentar el nivell de salut de la població en general, sinó que també contribueix a reduir les desigualtats socioeconòmiques de gènere en salut al llarg del temps.

Com s'ha fet aquest estudi?

La investigació va partir de les dades extretes de l'Enquesta de Qualitat de Vida de l'any 2012 per a Espanya. La mostra estava formada de persones d'entre 25 i 65 anys (considerant els 25 anys com una edat en què la persona ja ha acabat la formació acadèmica). Les investigadores van mesurar l'efecte de l'educació sobre la salut autopercebuda de tota la mostra seleccionada, d'una banda, i dels homes i les dones per separat, de l'altra. També van dividir les persones en funció del seu nivell educatiu i van comprovar l'efecte del gènere sobre la salut.

El gènere també influeix en l'autopercepció de la salut

D'acord amb els resultats obtinguts, el nivell educatiu influeix en les desigualtats de gènere sobre la salut. Les investigadores assenyalen, a més, que les diferències són estadísticament significatives entre els homes i les dones sobre l'estat de salut declarat pel grup amb un nivell formatiu inferior. Les dones amb menys estudis tenen una percepció pitjor de la seva salut, sobretot a causa de la precarietat laboral i les condicions de la llar. En canvi, "entre les persones amb més nivell educatiu, no s'observen diferències de gènere significatives sobre la salut autopercebuda", afegeixen les investigadores.

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

Agència SINC

​Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin