Inicia
SegurCaixa Adelas

L’obesitat augmenta fins a sis vegades el risc de patir diabetis de tipus 2

 

Un estudi assenyala l'obesitat com el principal risc de diabetis, per sobre de portar un estil de vida poc saludable i del component genètic.

 

La predisposició genètica, l'obesitat i l'estil de vida poc saludable tenen un paper important en el desenvolupament de la diabetis tipus 2, un trastorn cada vegada més comú en el món. Tal com sosté la Federació Internacional de Diabetis, aproximadament 425 milions d'adults (20-79 anys) vivien amb diabetis el 2017 i, per al 2045, s'espera que aquesta xifra superi els 600 milions. Per tal de frenar aquesta evolució i saber més coses sobre les causes d'aquesta malaltia, científics de la Universitat de Copenhaguen i de el Centre de la Fundació Novo Nordisk per a la Recerca Metabòlica Bàsica, també d'aquesta capital, han presentat un estudi sobre factors de risc i diabetis en l'última Reunió Anual de l'Associació Europea per a l'Estudi de la diabetis, celebrada a Barcelona.

Tres factors en el punt de mira

L'estratègia actual per prevenir la diabetis tipus 2 es destaca pel manteniment del pes corporal normal i la promoció d'un estil de vida saludable. S'ha demostrat que les intervencions en l'estil de vida dissenyades per perdre pes retarden l'aparició de la diabetis tipus 2 entre els subjectes d'alt risc. No obstant això, els efectes dels factors d'estil de vida i l'obesitat en el risc de diabetis tipus 2 poden variar entre les persones segons la variació genètica. Per tant, és important comprendre la interacció entre la predisposició genètica, l'obesitat i l'estil de vida poc saludable en el desenvolupament de la diabetis tipus 2. En aquesta nova recerca, els autors van intentar estudiar si el risc genètic per a la diabetis tipus 2 s'accentua per l'obesitat i l'estil de vida desfavorable per a la salut.

Com s'ha fet l'estudi?

Els investigadors van aplicar models estadístics a un grup de població de 9.556 persones pertanyents a la cohort prospectiva danesa de dieta, càncer i salut: 49,6 % de dones i 50,4 % d'homes d'una edat mitjana de 56 anys. Segons les dades, la meitat (49,5 %) dels participants van desenvolupar diabetis de tipus 2 durant una mitjana de 14,7 anys de seguiment. D'acord amb els científics, l'estil de vida beneficiós per a la salut era aquell que tenia, almenys, tres dels següents factors d'estil de vida saludable: no fumar, consumir alcohol de manera moderada, practicar activitat física de forma regular i portar una dieta saludable. D'altra banda, l'estil de vida desfavorable es va definir com aquell en el qual no hi havia cap factor d'estil de vida saludable o n'hi havia només un. El risc genètic es va avaluar mitjançant una puntuació de risc genètic (GRS) que comprèn 193 variants genètiques que se sap que estan fortament associades amb la diabetis de tipus 2.

Els majors factors de risc

Els investigadors van trobar que l'obesitat i tenir un estil de vida desfavorable s'associa a un major risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, sense importar el risc genètic. En les persones obeses (amb un índex de massa corporal de 30 kg/m2 o més), el risc de diabetis tipus 2 augmentava en 5,8 vegades en comparació amb les persones que tenien un pes normal. Aquells que tenien més probabilitats genètiques de patir diabetis de tipus 2 van presentar un risc 2 vegades més alt de desenvolupar diabetis de tipus 2 que aquells que tenien menys probabilitats genètiques de desenvolupar aquesta malaltia. Finalment, un estil de vida desfavorable es va associar amb un augment del 20 % de el risc de desenvolupar diabetis tipus 2 en comparació amb un estil de vida favorable. Tal com conclouen els autors: "l'efecte de l'obesitat en el risc de diabetis tipus 2 és dominant sobre altres factors de risc, i destaca la importància del control del pes en la prevenció de la diabetis de tipus 2".

 

Font

Science Daily

 

Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans d'atenció que t'interessin