Inicia
SegurCaixa Adelas

Una raó més per no fumar a l’embaràs

 

Els bebès les mares dels quals han fumat durant l'embaràs tenen més risc de fractura durant el primer any de vida.

 

Diversos treballs científics afirmen l'existència d'un vincle entre fumar durant l'embaràs i els problemes de creixement en els bebès. No obstant això, l'evidència en l'impacte del tabaquisme durant l'embaràs sobre la salut òssia i el risc de fractures en infants en diverses etapes de la vida era fins ara força escassa i inconsistent. Un nou estudi, dut a terme per investigadors de la Universitat d'Örebro (USÖ), Suècia, arriba a la conclusió que els bebès les mares dels quals han fumat durant els primers mesos de gestació, presenten més risc de fractures durant el primer any de vida.

Com s'ha dut a terme aquest treball?

Per estudiar l'impacte del tabaquisme matern durant l'embaràs en les fractures en els fills des de la infància fins a l'edat adulta, l'equip d'investigadors va recollir dades de més d'1,6 milions de persones nascudes a Suècia entre 1983 i 2000 les mares dels quals havien fumat (377.367) i no havien fumat (1.302.940), al començament de l'embaràs. Als fills de les dones participants en l'estudi se'ls va fer un seguiment des del naixement fins a una edat mitjana de 21 anys (l'edat màxima registrada va ser de 32 anys). Durant aquest període es van identificar 377.970 fractures. Els investigadors també van dur a terme una anàlisi de comparació entre germans, amb l'objectiu de controlar factors familiars (genètics i ambientals) no mesurats en l'estudi i que eren compartits pels germans.

Fumar a l'embaràs augmenta el risc de fractures en el bebè

Els resultats van provar que el tabaquisme matern estava associat amb una major taxa de fractures en la descendència abans d'un any d'edat. En nombres absoluts, el risc de fractura en aquest període de temps va ser d'1,59 fractures per 1.000 persones/any en els fills de mares que havien fumat en l'embaràs i d'1,28 per 1.000 persones/any en els fills de mares que no ho havien fet. Si bé la diferència, en termes absoluts, no era gaire gran, les dades s'agreujaven en els fills les mares dels quals van fumar habitualment en els primers mesos d'embaràs. Així, quan la mare fumava d'1 a 9 cigarretes durant l'embaràs, el risc de fractura en els fills menors d'un any era un 20 % més gran en comparació amb els fills les mares dels quals no havien fumat durant l'embaràs. En els infants menors d'un any les mares dels quals van fumar en l'embaràs més de 10 cigarretes al dia, el risc era un 41 % més gran en comparació amb els fills les mares dels quals no havien fumat durant l'embaràs.

Relació del tabac amb les fractures a partir de l'any de vida

El tabaquisme matern durant l'embaràs també es va associar amb un major risc de fractura dels fills de 5 a 32 anys. No obstant això, aquesta associació no va mostrar un patró clar relacionat amb el nivell de consum de tabac fet per la mare embarassada, i no van persistir en les anàlisis de comparació de germans, on els germans eren discordants pel tabaquisme matern. Això suggereix que el risc de fractura més tard en la infància i fins a l'edat adulta primerenca podria estar més relacionat amb factors familiars compartits pels germans, i no directament per l'exposició al tabaquisme de la mare a l'úter, diuen els autors.
Font:

ISGlobal

British Medical Journal
 

Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans d'atenció que t'interessin