Inicia
SegurCaixa Adelas

10-17 de setembre, Setmana Europea del Càncer de Pulmó

 

El càncer de pulmó és el més freqüent arreu del món. La Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) sosté que és el tercer càncer en incidència del país (després del colorectal i el de pròstata), amb 28.347 casos el 2015. D'acord amb dades de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), s'espera que l'any 2035 pateixin aquesta malaltia més de 40.000 ciutadans.


Pas principal per prevenir el càncer de pulmó: deixar de fumar

La causa principal d'aquest tipus de càncer és el consum, actiu o passiu, de tabac. Des de l'AECC sostenen que entre el 80-90 % dels càncers de pulmó els pateixen fumadors o persones que han deixat de fumar recentment. Els fumadors tenen un risc de 10 a 20 vegades superior de desenvolupar càncer de pulmó (segons el nombre de cigarretes fumades al dia) que els no fumadors. A més, destaquen que l'ús de tabac light no varia el risc de patir aquesta malaltia. També adverteixen que el risc de desenvolupar càncer pulmonar dels fumadors passius és, en termes generals, semblant al dels fumadors d'un a dues cigarretes al dia. Deixar de fumar redueix el risc de desenvolupar càncer de pulmó, de manera que al cap de 15 anys s'aproxima al dels no fumadors. Aquest descens depèn, sobretot, del temps de consum.


Altres factors de risc

Els experts assenyalen que hi ha altres factors de risc que poden fer augmentar les probabilitats de patir càncer de pulmó. Algunes ocupacions laborals en contacte amb l'asbest (aïllaments, mineria, indústria tèxtil) o amb el petroli i derivats presenten unes xifres de càncer de pulmó més elevades. També s'ha correlacionat amb l'exposició al níquel i el radó. Tal com passa amb la majoria de tumors, el risc de desenvolupar càncer de pulmó augmenta amb l'edat. Respecte del sexe, entre els homes hi ha una taxa de càncer de pulmó tres vegades superior a la de les dones degut, sobretot, al fet que la població femenina ha adquirit l'hàbit de fumar 30-40 anys després que els homes. Cal destacar, també, que el risc de desenvolupar càncer de pulmó es multiplica per quatre quan hi ha antecedents familiars de la malaltia i en el cas que els pacients hagin estat diagnosticats d'altres malalties, com ara EPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica).

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

AECC​
Setmana Europea del Càncer de Pulmó​​