Inicia
SegurCaixa Adelas

29 d’octubre: Dia Mundial de l’Ictus

 

Tal com informen des de l'Observatori de l'Ictus, aquesta patologia engloba un conjunt de malalties (embòlies i accidents cerebrovasculars) que afecten els vasos sanguinis que subministren la sang al cervell. Els danys cerebrals adquirits associats a un ictus poden ser irreparables i deixar seqüeles greus, que repercuteixin de manera notable en la qualitat de vida dels afectats. Després d'un ictus, només un terç dels pacients es recupera totalment, un altre terç queda amb seqüeles i l'altre terç mor. A més, el 25% de les persones que pateixen un ictus moren durant els 30 dies següents.

Ictus a Espanya

Actualment, és la primera causa de discapacitat greu en l'adult (tant física com intel·lectual) i de dependència; la segona causa de mort a Espanya i la primera en la dona espanyola. Al nostre país, l'ictus afecta cada any unes 130.000 persones, de les quals 80.000 moren o queden amb alguna discapacitat. Mes de 300.000 espanyols presenten alguna limitació en la capacitat funcional després d'haver patit un ictus. Des del punt de vista econòmic, l'ictus suposa entre el 7% i el 10% de la despesa sanitària. Actualment, aquest trastorn és més comú en edats més avançades.

Un 15-20% dels afectats tenen menys de 45 anys

El 75% dels ictus passen en persones de més de 65 anys. S'estima que, l'any 2050, España tindrà una de les poblacions més envellides del món, de manera que es preveu que l'impacte demogràfic, sanitari i social de l'ictus augmenti en les properes dècades. Cada vegada se'n registren més casos entre adults joves, a causa dels hàbits de vida incorrectes i insans que adopten. Avui, entre el 15% i el 20% d'aquests ACV afecten individus de menys de 45 anys.

Factors de risc modificables

Els més importants són el tabaquisme, el consum excessiu d'alcohol, el consum de drogues, la hipertensió arterial, tenir nivells de colesterol elevats a la sang, la diabetis, l'obesitat, la vida sedentària, les dietes riques en sal i en greixos i malalties del cor, com ara la fibril·lació auricular. La prevenció primària de l'ictus es basa en la identificació i correcció d'aquests factors de risc per evitar aquest accident cerebrovascular quan encara no s'ha produït.

 

Text elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

Observatorio del Ictus​​