Inicia
SegurCaixa Adelas

L’obesitat infantil es “normalitza” als ulls dels pares espanyols

 

Segons l'estudi Excés de pes infantil a Espanya 2006-2012. Determinants i error de la percepció paternal, l'obesitat infantil al nostre país s'ha mantingut estable en aquest període, tot i haver-ho fet en uns nivells excessivament elevats, que la situen en una de les taxes més altes del món. Paral·lelament, ha crescut la percepció parental errònia sobre l'excés de pes infantil. En paraules de Miguel Ángel Royo Bordonada, investigador i cap de l'Àrea d'Estudis de l'Escola Nacional de Sanitat i un dels autors de l'estudi, "les possibles causes de la percepció errònia de l'excés de pes dels menors estan relacionades amb la normalització de l'obesitat". Des de la Fundació Espanyola del Cor (FEC) apunten que altres possibles factors són l'estigmatització social i l'evitació de sentiments de culpabilitat.


Com s'ha fet l'estudi?

La recerca tenia com a objectiu analitzar per què hi ha una prevalença de l'obesitat infantil a Espanya. Per fer-ho, se n'ha analitzat l'evolució entre els anys 2006-2007 i 2011-2012, juntament amb la dieta, els hàbits del son i el sedentarisme de la població d'entre 5 i 14 anys i la percepció parental de l'excés de pes infantil. La mostra pertany a les Enquestes Nacionals de Salut dels anys 2006-2007 i 2011-2012. Aquestes enquestes es van fer via entrevista telefònica als pares/tutors, a càrrec de personal entrenat. La informació sobre el pes i la talla és la que van declarar els enquestats i s'hi van aplicar els punts de tall de sobrepès i obesitat de la International Obesity Task Force.


La mala percepció del pes dels menors augmenta

D'acord amb els resultats, publicats a la Revista Espanyola de Cardiologia, la prevalença d'excés de pes va ser del 30,1 % el 2006-2007 i del 29,7 % el 2011-2012, mentre que l'obesitat va ser del 9,6 % i del 9 %, respectivament. La percepció errònia de l'excés de pes va passar del 60,8 % al 71,4 %. La ingesta diària de verdura va augmentar un 7,8 % i la de refrescos i aperitius va disminuir. Les dades revelen que aquesta caiguda va ser superior en menors de classe social baixa, que també van reduir el consum de dolços i menjar ràpid. El compliment de les recomanacions sobre les hores de son va disminuir un 5 % i el nombre màxim d'hores d'activitat sedentària no va variar.


Cal augmentar la conscienciació social

Des de la FEC assenyalen que en les polítiques de millora de la salut infantojuvenil caldria incloure-hi plans de conscienciació del problema de l'obesitat, adreçats a la població general i als pares. Convindria, a més, afegir mesures específiques per a les classes socials desafavorides, que presenten xifres més altes d'obesitat i hàbits d'alimentació, son i sedentarisme pitjors, fet que s'associa a menys recursos i menys capacitats per superar les barreres que fan més difícil adquirir i mantenir hàbits d'alimentació i activitat física saludables en un entorn fortament obesogen.


Recomanacions de la FEC

L'enquesta Children in the city revela que el 85 % de les criatures no compleix la recomanació de fer almenys una hora d'activitat física diària, la qual cosa afecta de manera directa, juntament amb una dieta poc equilibrada, l'excés de pes. Carlos Macaya, president de la FEC apunta que "Dedicar temps a fer activitat física en família és la via més constructiva per aconseguir que els infants s'allunyin de la tendència sedentària, ja que veuen un exemple a casa i aprenen aquest bon hàbit des de petits i el mantenen de per vida". La FEC recomana, a més, seguir una dieta mediterrània clàssica molt rica en verdura, fruita, llegum, cereals integrals, oli d'oliva extra, quantitats petites de fruita seca, productes lactis semidesnatats i peix tres o quatre vegades a la setmana.

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

Revista Espanyola de Cardiologia

Fundació Espanyola del Cor (FEC)​