Inicia
SegurCaixa Adelas

Associen les relacions tòxiques amb la malaltia cardíaca

 

La recerca, liderada per la doctora Kiarri Kershaw, de la Universitat de Northwestern, ha examinat l'associació entre els esdeveniments estressants de la vida i la tensió social amb la malaltia cardiovascular, l'infart (hemorràgic o isquèmic).

Sobre l'estudi

L'equip de Kershaw va considerar les dades d'aproximadament 82.000 pacients de l'Estudi Observacional sobre la salut de les dones, i les va analitzar cercant esdeveniments estressants en la vida i l'estrès social. Es va seguir les participants una mitjana de 14 anys.

Factors de risc considerats

Els autors de l'estudi van recollir primer informació sobre els factors de risc tradicionals de la malaltia de l'artèria coronària i accident cerebrovascular en les dones (consum de tabac i alcohol, mala alimentació, sedentarisme, hipertensió i obesitat abdominal, entre d'altres). A més, els investigadors van considerar algunes situacions d'estrès social com ara la defunció d'un familiar, divorci, conflicte amb una persona propera... Per últim, van fer un qüestionari per saber el nivell d'estrès i els símptomes depressius que patien les persones enquestades.

Impacte del treball

Estudis epidemiològics previs sobre el tema havien extret resultats poc concloents sobre l'associació entre estrès psicosocial i malaltia cardiovascular (ECV). D'acord amb les dades que va obtenir l'equip de Kershaw, els símptomes depressius, els esdeveniments estressants i la tensió social s'associen clarament amb un risc més gran de malaltia coronària i accident cerebrovascular.

Text elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

Journal of the American Heart Association

Everyday Health​