Inicia
SegurCaixa Adelas

Atendre el dolor crònic

 

Antonio Alcántara, president del Comitè Científic de les II Jornades Nacionals de Dolor de SEMERGEN (Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària), ha declarat: "A Espanya, el dolor és la segona causa de consultes a Atenció Primària (AP) i més del 50 % estan relacionades amb el dolor crònic. Per tant, els metges de família són els primers a diagnosticar i tractar les malalties que causen dolor, tant agut com crònic; d'aquí la importància de la formació contínua per a un abordatge correcte". "És precisament a AP on el pacient consulta amb més freqüència els problemes de dolor, a causa de la proximitat i el caràcter generalista", afegeix el doctor Pedro Ibor, president del Comitè Organitzador.


Més formació per atendre el dolor

Els especialistes en medicina de família demanen més formació, ja que, tant en el tractament farmacològic com en el que no ho és, s'hi ha experimentat avenços importants en els darrers anys. "Hi ha una infraavaluació i infratractament del dolor", ha alertat el doctor Alcántara, qui apunta a les creences errònies, el fatalisme, la manca de formació o recursos com alguns dels motius per explicar aquesta situació. Segons aquest expert, "donada l'alta prevalença del dolor crònic en la població general,  els professionals d'AP, en la seva pràctica clínica habitual, s'enfronten a aquest problema en un major nombre de pacients i hauran de prendre decisions relacionades amb el seu tractament o abordatge integral en tots els vessants, fet que fa patent la necessitat d'adquirir una formació sòlida a l'àrea del dolor".


La importància d'un pacient actiu

Durant les jornades, els especialistes van assenyalar que la implicació del pacient és fonamental. "És important que, tant els professionals com l'Administració generin eines perquè puguin participar en el desenvolupament de projectes de salut, com poden ser les escoles de pacients", va subratllar Ibor.


L'aplicació de tècniques no farmacològiques com a vies de tractament

L'aplicació  de tècniques no farmacològiques en pacients amb dolor crònic, en les quals el mateix pacient és el protagonista principal, es basa en la idea que els pot ajudar a acceptar el dolor i, per tant, a reduir l'evitació i tenir més control sobre els seus processos atencionals, tan lligats a la percepció del dolor. "Això posa de manifest que, si es pateix cap quadre de dolor crònic, per molt incapacitant que sigui, és possible aprendre a controlar-lo i conviure-hi", conclou l'expert.

 

Text elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

 
SEMERGEN​