Inicia
SegurCaixa Adelas

Augmenta la supervivència de les criatures amb càncer

 

Els progressos en el diagnòstic i en el tractament del càncer infantil milloren el pronòstic d'aquesta malaltia. Entre els anys 1980 i 2006, la supervivència en aquest grup d'afectats ha augmentat un 3 %.

El càncer infantil afecta cada any uns 900 infants de 0 a 14 anys a Espanya. D'acord amb l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), la prevalença d'aquesta malaltia és superior entre els nens que entre les nenes, malaltia que els afecta un 60 % i un 40 %, respectivament. Amb motiu del Dia Internacional del Nen amb Càncer, el mes de febrer passat, aquesta associació ha fet públiques una sèrie de dades esperançadores sobre l'evolució d'aquesta malaltia entre la població.

La malaltia, en xifres

La distribució del càncer entre la població infantil es classifica de la manera següent: un 30 % de leucèmies, un 22 % de tumors al sistema nerviós central, un 20 % de tumors al cervell i un 13 % de limfomes.

Un 60 % dels afectats són nens i un 40 %, nenes. I segons l'edat, un 11,4 % tenen entre 0 i 1 any; el 35,7 %, entre 1 i 4 anys; el 28,5 %, entre 5 i 9 anys, i el 24,1 %, entre 10 i 14 anys.

Una esperança en augment

Segons les dades de l'AECC, la supervivència d'infants diagnosticats amb càncer als 5 anys és del 75 %. Els experts afirmen, a més, que s'ha observat un augment del 43 % en la supervivència de pacients diagnosticats des del 1980 fins al 2006 i una disminució del risc de mort als 5 anys següents al diagnòstic del 50 %. Des d'aquesta associació afirmen, també, que l'any 2017 la taxa de supervivència va ser d'un 82,8 %.

La importància d'una atenció integral: física i psicològica

Quan es diagnostica càncer a un menor, tant en la criatura com en la família, es desencadenen sentiments de dolor, incertesa i por. A més, el tractament, generalment agressiu, comporta moments difícils per a tothom. Per això, tal com assenyalen els experts de l'AECC, cal desenvolupar accions adreçades a minimitzar les alteracions emocionals i la interrupció del desenvolupament adequat de l'infant malalt. Programes que ofereixin una atenció integral i que estiguin desenvolupats per equips multidisciplinaris (psicòlegs, treballadors socials, voluntaris) en col·laboració amb l'equip mèdic assistencial de l'hospital i el professorat de l'aula hospitalària. La intervenció psicològica inclou diverses àrees d'actuació, entre d'altres, ajudar els pares a saber portar l'estrès associat al diagnòstic i a l'inici del tractament, ensenyar-los a donar suport al fill mentre duri la malaltia, entrenar-los seguint unes pautes per afavorir la comunicació familiar, i també ajudar els infants a entendre la malaltia i a preparar-los per afrontar el tractament. Durant l'any 2017, s'han atès 1.554 criatures i les famílies corresponents.

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

Associació Espanyola contra el Càncer (AECC)​

​Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin