Inicia
SegurCaixa Adelas

Augmenta la taxa de supervivència del càncer de mama

 

Tal com informen des de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) el càncer de mama representa el tipus de càncer més freqüent en la dona, amb una incidència anual de més de 25.000 casos a Espanya (Globocan 2012), el 29 % de tots els tumors femenins. A més, suposa la primera causa de mortalitat per càncer en dones amb 6.075 defuncions el 2012.

Augmenta la incidència

Aproximadament 1 de cada 8 dones patirà aquesta malaltia al llarg de la seva vida. La majoria de les afectades tenen entre 35 i 80 anys, i el gruix se situa entre els 45 i els 65. Les taxes d’incidència estan augmentant lentament a Espanya i al món, probablement a causa de l’envelliment de la població i al diagnòstic cada vegada més primerenc.

Millora la taxa de supervivència

En els darrers 20 anys, la taxa de supervivència per càncer de mama ha millorat notablement. El millor coneixement de la malaltia afavoreix el diagnòstic precoç, fet que ha permès que la supervivència global als 5 anys del diagnòstic d’aquest tumor sigui del 82,8 % al nostre país (Eurocare-5), per sobre de la mitjana europea i similar als països amb les millors xifres de supervivència. D’acord amb l’AECC, el diagnòstic precoç és, sens dubte, la millor eina per lluitar contra aquesta malaltia.

El paper fonamental dels familiars

Amb ocasió del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama, l’AECC, ha volgut recordar que aquesta malaltia no només afecta els qui la pateixen, sinó també els seus familiars; això vol dir que, al nostre país, unes 63.000 persones a Espanya es veuen obligades a conviure amb aquesta malaltia anualment. Raquel del Castillo, treballadora social de l’AECC, afirma que “Els familiars de malalts de càncer tenen problemes socials i laborals. L’impacte social del càncer és important, sobretot, l’impacte socioeconòmic i també a nivell laboral, l’estructura familiar, l’oci, les relacions, etc.”.


Text elaborat amb la supervisió científica de l’Àrea Assistencial d’Adeslas

On s’ha publicat aquesta notícia?

AECC​​

Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin