Inicia
SegurCaixa Adelas

Dia Europeu per a la Prevenció del Risc Cardiovascular

 

Encara que els factors de risc d'atac cardiovascular disminueixen a Europa, aquest problema continua sent la causa principal de mort entre els homes i les dones en la majoria dels països europeus.

El 14 de març vinent se celebra el Dia Europeu per a la Prevenció del Risc Cardiovascular. Segons l'European Heart Network, cada any la malaltia cardiovascular (MCV) causa 3,9 milions de morts a Europa i més d'1,8 milions de morts a la Unió Europea (UE). Són la causa del 45 % de les morts a Europa i del 37 % de les morts a la UE. Entre els factors de risc que més afavoreixen els problemes cardíacs destaquen la hipertensió, la mala alimentació i el tabac.

La tensió alta, el risc més important de patir un atac cardíac

Segons els experts de l'European Heart Network, la pressió arterial sistòlica alta és el factor de risc que fa augmentar més les probabilitats de patir un atac de cor. D'acord amb les dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que fan referència a les causes de mortalitat del 2005, les malalties hipertensives han doblat el nombre de defuncions en la darrera dècada al nostre país.

La mala alimentació també posa en risc el cor

Seguir uns hàbits alimentaris negatius contribueix, en bona mesura, al risc de mortalitat per malaltia cardíaca. En les darreres tres dècades, el consum de fruita ha augmentat en general arreu d'Europa i en general a la UE, mentre que el consum d'hortalisses ha augmentat lleugerament en el global d'Europa, però s'ha mantingut relativament estable a la UE. El consum de greixos i d'energia a Europa ha crescut al llarg de les dues darreres dècades, impulsat sobretot per les tendències a l'Europa de l'est. A la UE el consum de greixos i energia s'ha mantingut relativament estable durant les dues darreres dècades.

El tabac, un altre factor que malmet el cor

Fumar continua sent un problema de salut pública clau a Europa. Les taxes de tabaquisme han disminuït a bona part d'Europa, tot i que el ritme de disminució s'ha desaccelerat i les taxes es mantenen estables o estan augmentant en alguns països, sobretot entre les dones. Les taxes més altes de tabaquisme entre els homes es troben als països de l'antiga Unió Soviètica, mentre que entre les dones les taxes de tabaquisme són relativament baixes als antics estats soviètics en comparació amb les dels països del nord i l'oest d'Europa. La prevalença del tabaquisme a la UE és menor que a Europa en el seu conjunt entre els homes, però més alta que a Europa entre les dones.

Altres factors per considerar

Pel que fa a l'esport, l'European Heart Network revela que no hi ha gaires adults als països europeus que segueixin les recomanacions d'activitat física, i que entre les dones la inactivitat és més comuna que entre els homes. Respecte del consum d'alcohol, els nivells mitjans de consum han disminuït molt gradualment a Eurpoa i a la UE els 30 darrers anys. A més, les taxes estandarditzades per edat del colesterol total en sang van disminuir els 30 darrers anys a gairebé tots els països europeus. Cal destacar que els nivells d'obesitat són alts a Europa i a la UE tant entre els adults com entre els infants, encara que les taxes variïn substancialment entre els països. Finalment, és important esmentar que la prevalença de la diabetis a Europa és alta i ha augmentat ràpidament els deu últims anys, i en molts països ho ha fet més del 50 %.

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

European Heart Network

​Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin