Inicia
SegurCaixa Adelas

L’alcohol com a enemic de l’aprenentatge

 

D'acord amb les dades de l'Agència Americana sobre l'Abús de Substàncies i Salut Mental (SAMHSA, per les sigles en anglès) i l'Agència Europea sobre l'Estudi de l'Alcohol i Altres Drogues (ESPAD, per les sigles en anglès), gairebé un terç dels joves nord-americans i europeus fan binge drinking, és a dir, beuen alcohol de manera excessiva (cinc begudes o més en el cas dels homes i quatre begudes o més en el cas de les dones) en períodes curts de temps (unes dues hores). Diversos estudis vinculen l'abús d'aquesta substància dèficits neurocognitius, rendiment acadèmic deficient i comportament sexual de risc.

Investigadors de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) i de la Universitat de Minho (Portugal) han estudiat l'activitat cerebral d'universitaris joves d'Espanya que beuen en excés. Segons les seves conclusions, l'alcohol modifica l'activitat cerebral, la qual cosa pot indicar un retard en el desenvolupament cerebral i un signe primerenc de dany cerebral. Tal com ha afirmat Eduardo López-Caneda, de la Universitat de Minho, a l'agència de notícies SINC: "Molts estudis han avaluat els efectes de consumir alcohol de manera excessiva entre els adults joves durant diverses tasques que impliquen atenció o memòria de treball. Això no obstant, es desconeix força si el cervell d'aquests binge drinkers (BD) presenta diferències quan estan en repòs i no es concentren en una tasca", afegeix.


Com s'ha fet l'estudi?

Els científics van avaluar l'activitat elèctrica de diverses regions cerebrals dels estudiants. "Els joves BD presentaven, en comparació amb els controls, una activitat cerebral alterada en repòs", explica l'expert consultat. "Els canvis que s'han trobat podrien indicar una disminució de la capacitat de resposta als estímuls externs i les possibles dificultats respecte de la capacitat de processar la informació entre els bevedors joves compulsius, i pot representar uns dels primers signes de dany cerebral induït per l'alcohol", sosté López-Caneda.


L'alcohol és més nociu per als cervells en desenvolupament

Experiments fets en ratolins indiquen que, encara que es consumeixi la mateixa quantitat d'alcohol, els rosegadors adolescents experimenten més neurotoxicitat (es moren més neurones) i menys neurogènesi (neixen menys neurones a l'hipocamp, una regió clau per a la memòria) que els adults. El fet que el cervell estigui en desenvolupament el pot fer més vulnerable als efectes de l'abús de l'alcohol, tot i que caldria dur a terme més estudis per reforçar aquesta hipòtesi.


Començar a beure aviat augmenta el risc d'abusar de l'alcohol quan s'és adult

Els experts han observat una relació negativa entre l'inici primerenc del consum d'alcohol i el consum excessiu d'aquesta substància quan s'és adult. Per aquest motiu, és fonamental retardar l'edat d'inici del consum d'alcohol, que a Espanya se situa entre els 12 i els 13 anys. A més, segons paraules de López-Caneda, "seria important que les institucions educatives i de salut fessin servir aquests resultats per mostrar als joves que el consum d'alcohol, quan és intensiu i habitual els caps de setmana, pot tenir efectes negatius importants per al cervell (en pot alterar el funcionament normal, modificar-ne el desenvolupament durant el període adolescent, causar menys rendiment en memòria, etc.)".

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia? 

Agència​ de noticias SINC

Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin