Inicia
SegurCaixa Adelas

L’estrès a la infantesa té efectes negatius més endavant

 

Un estudi fet a la Gran Bretanya, liderat per la investigadora Cristina Barboza Solís, de la Universitat de Costa Rica, ha relacionat les experiències infantils adverses amb un desgast fisiològic superior a l'edat adulta.

Com s'ha fet el treball?

L'equip de recerca ha recollit dades de més de 7.500 britànics que van néixer l'any 1958 (3.782 dones i 3.753 homes). Per valorar les experiències adverses que han patit, han fet servir el paràmetre Adverse Childhood Experiences, construït sobre dades de circumstàncies familiars potencialment estressants per a una criatura (la separació dels pares per divorci o mort, les malalties psiquiàtriques, o els problemes d'alcoholisme o amb la justícia a l'entorn pròxim). L'estat fisiològic dels participants a l'edat adulta s'ha mesurat per la càrrega alostàtica, un paràmetre constituït per biomarcadors clau per a la salut (la pressió arterial, el nivell de triglicèrids o el cortisol).

Repercussió en un futur

Els problemes de salut de l'edat adulta s'expliquen a l'estudi per tres vies: la socioeconòmica, la comportamental i la biològica. Els participants que han tingut dificultats a la infantesa han demostrat que a l'adultesa tenen, de mitjana, un nivell socioeconòmic i educatiu més baix. A més, són més propensos a adoptar comportaments de risc per a la salut (el consum de tabac o alcohol i la tendència a l'obesitat). Els investigadors han admès que la perspectiva biològica és difícil de determinar; això no obstant, han apuntat que és molt probable que el sistema fisiològic respongui d'una manera o d'una altra a l'estrés.

Validesa científica de l'estudi

Segons Barboza Solís, aquest treball obre noves vies d'estudi, ja que anima a tenir en compte altres factors a l'hora d'estudiar el benestar de la població: "El fet d'incorporar l'ambient social en què creixem com a element que influeix sobre la salut ens omple de curiositat científica. Reconèixer la infantesa com un període d'oportunitats en termes de salut seria decisiu per poder crear noves polítiques de salut pública a escala poblacional", assegura.

 

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

Agència SINC