Inicia
SegurCaixa Adelas

El nombre de casos de càncer augmenta

 

Amb motiu del Dia Mundial del Càncer 2019, la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) ha publicat les últimes dades sobre aquesta malaltia al nostre país.

Segons la SEOM, el 2019 hi haurà 277.234 nous casos de càncer diagnosticats a Espanya, un 12 % més que el 2015. Aquest increment es deu a diversos factors, com ara l’augment de la població, l’envelliment, els mals hàbits (tabac, alcohol, obesitat i sedentarisme), i també als programes de detecció precoç. Aquesta tendència a l’alça de casos de càncer a Espanya s’inscriu en la tendència mundial, en què el nombre de casos passarà dels 18,1 milions el 2018 als 29,5 milions el 2040.

Còlon i recte, pròstata i mama, els càncers més freqüents

D’acord amb l’informe Les xifres del càncer a Espanya 2019, els càncers més diagnosticats al nostre país seran els de còlon i recte (44.937 nous casos), pròstata (34.394), pulmó (29.503) i bufeta urinària (23.819). A molta distància, els següents càncers més freqüents seran els limfomes no Hodgkin, i els càncers de cavitat oral i faringe, pàncrees i estómac.

La supervivència augmenta

Tot i que hi hagi més casos de càncer, la bona notícia és que la supervivència també augmenta i a Espanya és similar a la de la resta de països del nostre entorn: és del 53 % al cap de cinc anys d’haver superat la malaltia. A grans trets, hi ha hagut un fort descens de la mortalitat del càncer a Espanya en les últimes dècades. Això es deu, principalment, a les activitats preventives, les campanyes de diagnòstic precoç, els avenços terapèutics (encara que aquest últims, particularment rellevants els últims anys, es veuran de manera més fidedigna en les dades epidemiològiques dels propers anys) i ha disminuït la prevalença del tabaquisme en homes.

Canvis en la prevalença d’alguns càncers

Els experts que han elaborat aquest informe assenyalen que pot ser que, en el futur, hi hagi canvis evidents en la prevalença d’alguns càncers com el de pulmó, que podria augmentar en el futur per la contaminació. També indiquen que el descens de la mortalitat no és uniforme en tots els tumors, ja que, per exemple, la mortalitat en dones per càncer de pulmó ha augmentat els últims anys perquè la dona es va incorporar més tard a l’hàbit tabàquic.

Els cinc factors de risc que més s’han d’evitar

La SEOM es fa ressò de l’Informe Mundial del Càncer 2014 de l’OMS, en què se sosté que al voltant d’1/3 de les morts per càncer es deuen als cinc factors evitables més importants, inclosos el tabaquisme (responsable de fins a un 33 % dels tumors del món, i de fins a un 22 % de les morts per càncer), les infeccions (especialment rellevants en països en vies de desenvolupament, en què són responsables de fins a un 25 % dels tumors del món), l’alcohol (responsable de fins a un 12 % del tumors del món), el sedentarisme i les dietes inadequades (insuficient quantitat de fruita i verdura).

On s’ha publicat aquesta notícia?

Informe SEOM Les xifres de càncer a Espanya 2019Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin