Inicia
SegurCaixa Adelas

Estrès i papil·lomavirus

 

D'acord amb una investigació feta pública en una reunió de la Pediatric Academic Societies 2016, l'estrès i la depressió tenen un paper important perquè una dona pugui superar o no una infecció causada pel VPH. És important recordar que quan la infecció pel VPH persisteix a l'organisme, el risc de patir càncer de coll uterí augmenta.

 

Com s'ha dut a terme la investigació?

Per dur a terme l'estudi L'estrès psicosocial, les conductes inapropiades i la persistència del VPH, l'any 2000 es va començar a fer un seguiment a 333 dones que, aleshores, tenien una mitjana de 19 anys. Durant el temps que ha durat l'estudi, més d'una dècada, cada 6 mesos les dones es feien la prova del VPH. Quan les dones tenien al voltant de 28 anys d'edat, se'ls va demanar que emplenessin un qüestionari sobre la quantitat d'estrès que patien, com el gestionaven i si tenien símptomes de depressió. Aquestes respostes es van comparar amb la persistència o no del VPH.

 

Com més estrès i depressió, més persistència del VPH

L'autora principal de l'estudi, Anna-Barbara Moscicki, cap de la Divisió d'Adolescents i Joves Adults i professora de pediatria de la Universitat de Califòrnia, sosté que "les dones que van descriure estratègies d'enfrontament autodestructives, com ara beure, fumar cigarretes o prendre drogues en situacions d'estrès, eren més propenses a desenvolupar una infecció activa pel VPH. Les dones que estaven deprimides o suportaven molt d'estrès també eren més propenses a la persistència del VPH".

 

Investigació pionera

Estudis previs han demostrat que l'estrès psicosocial pot conduir a un nombre més elevat de brots del virus de l'herpes entre les persones infectades i a pitjors resultats mèdics entre les que pateixen càncer. Aquest estudi és el primer que sosté que hi ha connexions entre l'estrès i la persistència del VPH. Existeix la teoria que l'estrès pot estar relacionat amb les respostes immunes anormals. Els resultats d'aquesta investigació podrien reforçar aquesta hipòtesi, per la qual cosa està previst continuar investigant en aquesta línia per determinar si els marcadors d'inflamació del coll uterí s'associen a l'estrès.

 

Càncer i persistència del VPH

"Les infeccions pel VPH són la causa dels càncers de coll uterí. D'altra banda, les infeccions pel VPH són molt comunes i només les poques dones que continuen amb infeccions anys després de la infecció inicial estan en risc de desenvolupar càncer de coll uterí. Aquesta dada és alarmant, ja que moltes d'aquestes dones van adquirir la infecció persistent quan eren adolescents", explica Moscicki.

 

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

Al web de l'American Academy of P​ediatrics

Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin

​