Inicia
SegurCaixa Adelas

Estressats pels deures

 

D'acord amb les dades que ha ofert l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) al Programa per a l'Avaluació Internacional d'Alumnes (PISA, segons les sigles en anglès), Espanya ocupa el cinquè lloc entre 38 països pel que fa a volum de deures escolars. Els nens del país passen 6,5 hores a la setmana fent tasques, i només els superen els nens polonesos (6,6 hores), irlandesos (7,3 hores), italians (8,7 hores) i russos (9,7 hores). No obstant això, els resultats acadèmics pel que fa a les matèries que ha pres com a referència PISA (comprensió de lectura, matemàtiques i ciències) no arriben als mínims exigits.

Menys deures i més rendiment

Dos dels països que presenten menys hores d'estudi a casa, Corea del Sud (2,9 hores) i Finlàndia (2,8 hores), són els que registren millors resultats a l'informe. Des de la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (Ceapa), opinen que l'excés de deures "obliga" els pares a ajudar els nens en les tasques, i això genera situacions d'estrès familiar.

El factor socioeconòmic

Els menors educats en un ambient amb pocs recursos solen tenir més dificultats per fer els deures a casa, perquè no tenen la tranquil·litat necessària o perquè han d'atendre altres responsabilitats familiars. Així, l'excés de deures reforça la disparitat socioeconòmica en els triomfs dels estudiants.

Més estrès i menys confiança

Algunes matèries d'estudi, com ara les matemàtiques, minven l'autoconfiança dels alumnes espanyols, especialment de les noies. El 61% dels alumnes seguits per l'OCDE ha declarat que es preocupen per tenir males notes a matemàtiques, i el 30% ha reconegut que es posa nerviós fent problemes d'aquesta matèria. A Espanya, el 78% dels alumnes (i el 84% de les noies) es preocupa per les males notes a matemàtiques, i el 41% dels alumnes (el 47% de les noies) reconeix que es posa nerviós fent problemes d'aquesta assignatura.

 

Text elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas
On s'ha publicat aquesta notícia?
OCDE​