Inicia
SegurCaixa Adelas

Els hàbits saludables més efectius

 

Un nou estudi analitza els bons hàbits de vida per determinar les seves combinacions més saludables.

Sabem que alguns factors d'estil de vida saludable estan associats, de manera individual, amb un menor risc de malalties cròniques. No obstant això, fins avui es desconeixia la forma en què aquests costums saludables es combinen de manera eficaç, per traduir-se en més anys de vida lliures de malaltia. Un equip d'investigadors de la Universitat d'Hèlsinki, dirigit per Solja T. Nyberg, ha fet un estudi amb la intenció de determinar les associacions de conductes que són més beneficioses per a la salut. Segons les seves conclusions, hi ha diferents perfils d'estil de vida saludable associats a una vida llarga sense problemes crònics de salut com diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars i respiratòries i càncer.

Com s'ha fet l'estudi?

Per obtenir aquestes conclusions, Nyberg i el seu equip han analitzat les dades de 116.043 individus d'ambdós sexes (61,1 % eren dones), participants en 12 estudis europeus que comprenien un període de 15 anys (1991-2006), l'edat dels quals anava dels 40 als 75 anys (mitjana d'edat, 43,7). A l'inici dels treballs, els participants no presentaven cap malaltia crònica, incloent-hi diabetis de tipus 2, malaltia coronària, accident cerebrovascular, càncer, asma i malaltia pulmonar obstructiva crònica.

Els quatre perfils més saludables

Després de la seva anàlisi, els investigadors van establir 16 diferents perfils d'estil de vida prenent com a base quatre factors de risc: consum de tabac, un índex de massa corporal (IMC) superior a 25, manca d'activitat física i consum d'alcohol. Segons les dades obtingudes, Nyberg i el seu equip van determinar quatre perfils com els que afavoreixen una vida més llarga i lliure de malalties cròniques. Aquests 4 perfils incloïen un IMC menor de 25 i, almenys, dos d'aquests tres factors: no fumar mai, fer activitat física i consumir alcohol de manera moderada.

El pes saludable: un factor fonamental

Els resultats d'aquest estudi deixen clar que hi ha una relació directament proporcional entre hàbits saludables i una vida llarga i sense malalties, tant en homes com en dones, i sense que importi l'estatus socioeconòmic. Així, com més hàbits de vida saludable, més longevitat i salut. Els autors de la feina també assenyalen que els perfils que inclouen un IMC inferior a 25 són particularment saludables. Les conclusions d'aquest treball poden ser útils per a la prevenció, ja que enforteixen la base d'evidència per a accions que donin suport eleccions saludables en la vida diària.

Font

Association of Healthy Lifestyle With Years Lived Without Major Chronic Diseases. Jama Internal Medicine - Mayo, 2020.


Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans d'atenció que t'interessin