Inicia
SegurCaixa Adelas

Hipertenses per amor

 

Un estudi fet al Japó sosté que les dones amb marits que tenen hipertensió o diabetis, tenen més risc de desenvolupar aquestes malalties.                    

 

És força comú trobar parelles que comparteixen els mateixos problemes de salut. El fet d’estar sota el mateix sostre i compartir moltes influències ambientals afavoreix que els cònjuges puguin desenvolupar malalties similars. Un estudi dut a terme pel Departament de Recerca de Serveis de Salut de la Universitat de Tsukuba, situada al Japó, s’ha proposat determinar la concordança de la hipertensió, la diabetis i la dislipèmia, que són els factors de risc principals de malaltia cardiovascular entre les parelles casades al Japó.  

Com s’ha fet el treball?         

Els investigadors han dut a terme un estudi transversal de parelles casades amb una edat de 40 anys o més. Per fer-ho, han utilitzat dades de l’Enquesta integral de condicions de vida del 2016, que es fa al Japó a nivell nacional. En un primer moment, els investigadors van determinar les proporcions d’homes i dones casats que estaven rebent teràpia per a cada una de les malalties que eren objecte d’estudi. Posteriorment, van seleccionar les parelles en què els dos membres estaven sotmesos a tractament per les mateixes patologies.                       

Les dones són més proclius a “compartir” patologies amb els marits  

Després de fer una anàlisi de les parelles casades objecte d’estudi (86.941), els investigadors van arribar a la conclusió que les dones dels pacients homes tenien significativament més probabilitats de rebre teràpia per a la mateixa malaltia que el marit. Les característiques que podrien esbiaixar els resultats, com la residència, l’educació, l’edat, els hàbits, les despeses i l’accés a l’atenció mèdica i els grups de salut, també es van tenir en compte per determinar el grau de concordança conjugal. Com que els cònjuges sovint influeixen en els hàbits personals, els investigadors també van avaluar models que excloïen l’historial de tabaquisme i alcoholisme de la dona. Les troballes van ser clares: les dones tenien significativament més probabilitats de rebre teràpia per a les mateixes malalties que els seus marits 

Les dades de la parella importen  

El professor Nanako Tamiya, autor principal d’aquest treball, ha declarat: “Les nostres troballes evidencien que els professionals de la salut han de tenir en compte no tan sols els parents consanguinis dels pacients, sinó també els cònjuges. La informació mèdica ha d’incloure les dades de la salut de la parella. A més d’optimitzar la teràpia individual, aquesta manera d’actuar seria un important suport per a les intervencions basades en la família. Les parelles també han d’apreciar la seva influència en els patrons de salut dels altres”. 

 

Fuente

BMJOpen  

Universidad de Tsukuba  

 


Mejora tu salud y calidad de vida. Apúntate en los servicios de prevención y planes de cuidados de tu interés