Inicia
SegurCaixa Adelas

L’alcohol augmenta les ganes de fumar

 

D'acord amb una investigació recent (Cessation of alcohol consumption decreases rate of nicotine metabolism in male alcohol-dependent smokers), consumir alcohol accelera la descomposició de la nicotina al cos i, per tant, fa augmentar les ganes de fumar. La dependència de l'organisme al tabac depèn, en part, de la presència de nicotina. Quan més lenta és la descomposició d'aquesta substància, menys necessitat hi ha de fumar, mentre que si és més ràpida, la dependència de l'organisme al tabac és més elevada.


Com s'ha fet l'estudi?

Per arribar a aquestes conclusions, els científics van comptar amb la participació de 22 homes caucàsics seleccionats a l'atzar d'una mostra de 165 fumadors, que participaven en un programa per tractar la dependència a l'alcohol de 7 setmanes fet a Polònia. Les dades es van recollir en tres moments diferents: la setmana 1, punt de partida, i les setmanes 4 i 7, després de la desintoxicació alcohòlica aguda. Tots els participants es van sotmetre a anàlisis d'orina per determinar la presència de metabòlits de nicotina o NMR (nicotine metabolite ratio), un biomarcador amb el qual es mesura la taxa de nicotina del metabolisme, que va ser relacionat amb el TNE (total nicotine equivalents), un altre biomarcador que determinava la taxa d'exposició total diària de nicotina.


El mateix consum de nicotina, nivells més baixos

Les dades van registrar que hi havia hagut una disminució significativa dels nivells d'NMR a l'orina durant les 7 setmanes següents a l'abstinència d'alcohol, fet que indica una reducció de la taxa de nicotina a l'organisme. De mitjana, l'NMR es va reduir un 50 % des del començament fins a la setmana 7. Els resultats reforcen la idea que l'abús crònic d'alcohol pot fer augmentar la taxa de nicotina al metabolisme, que més endavant disminueix amb el temps i després d'interrompre el consum d'alcohol.

 

El text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas.

On s'ha publicat aquesta notícia?

PSEMFYC​