Inicia
SegurCaixa Adelas

L’anèmia ferropènica afecta l’audició

 

Un equip de recerca de l'University College de Medicina de l'Estat de Pennsilvània (EUA), dirigit per Kathleen M. Schieffer, ha examinat l'associació entre la pèrdua d'audició i la deficiència de ferro en adults amb edats entre els 21 i els 90 anys. El 2014, aproximadament el 15 % de la gent gran va reportar dificultats d'audició. Donat que la deficiència de ferro és una condició comuna i fàcilment corregible, els investigadors opinen que entendre millor l'associació entre l'anèmia ferropènica i la pèrdua d'audició obre noves possibilitats per identificar-la d'una manera primerenca i tractar-la.


Com s'ha dut a terme l'estudi?

Per fer la recerca, l'equip de Schieffer va examinar els registres mèdics digitalitzats de 305.339 adults que havien estat atesos al Centre Mèdic Milton S. Hershey de Penn State, a Hershey. El 43 % dels estudiats eren homes, el 57 %, dones. L'edat mitjana del grup estava a l'entorn dels 50 anys.


Dèficit de ferro i pèrdua d'audició

En el grup d'estudi hi havia un 0,7 % de persones amb anèmia. Entre elles, un 1,6 % presentava una pèrdua auditiva combinada (la que comprèn qualsevol cas de pèrdua d'audició, com la causada per problemes dels ossos que formen l'oïda mitjana, la pèrdua auditiva neurosensorial –la que es produeix quan la còclea o les vies nervioses que van fins a l'oïda interna estan danyades–, la sordesa i la pèrdua d'audició inespecífica). Les dades van revelar que hi havia una incidència més alta d'anèmia en les persones amb una pèrdua auditiva combinada, present en un 3,5 % dels pacients que tenien nivells baixos de ferro. Els casos de pèrdua auditiva neurosensorial afectaven un 1,1 % dels pacients amb anèmia.


Una recerca amb futur

"Sembla evident que hi ha una associació entre l'anèmia per manca de ferro en adults i la pèrdua d'audició. Cal continuar investigant per entendre millor aquesta correlació i esbrinar, així, si un diagnòstic primerenc i tractament d'aquest dèficit pot fer que la salut auditiva dels afectats millori", explica l'autora principal de l'estudi.

 

Text elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

Science Daily​


Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin