Inicia
SegurCaixa Adelas

La contaminació atmosfèrica produeix fins a un 38 % de l’asma infantil

 

Un equip de recerca internacional de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària "la Caixa", i l'Institut d'Estudis del Transport de Leeds (Regne Unit), han fet servir un model de desenvolupament nou per analitzar l'impacte que l'exposició als òxids de nitrogen (NOx), gasos que es troben entre els contaminants de l'aire, té en el desenvolupament de l'asma infantil.

 

Com s'ha fet l'estudi?

El treball, publicat a Environment International, va reunir les dades de quatre models diferents, relacionats amb el trànsit, les emissions, la dispersió atmosfèrica i l'estudi d'impacte sobre la salut a Bradford (Regne Unit). Això va permetre als investigadors traçar tota la cadena d'impacte, des de les fonts de contaminació de l'aire fins a les vies per on impacta sobre la salut dels infants.

 

24 % de casos d'asma infantil relacionats amb el trànsit

Els resultats indiquen que fins al 38 % de tots els casos anuals d'asma infantil a Bradford es poden atribuir a la contaminació de l'aire. Més específicament, les estimacions del model van mostrar que el 12 % dels casos anuals d'asma infantil es podrien atribuir a la contaminació de l'aire relacionada amb el trànsit. "Això no obstant, sabíem que el nostre model estava subestimant la fracció de contaminació atmosfèrica procedent del trànsit. Quan vam ajustar els nostres resultats fent servir mesures reals de contaminants de l'aire vam veure que fins al 24 % dels casos anuals es podrien atribuir a la contaminació de l'aire relacionada amb el trànsit", ens explica Mark Nieuwenhuijsen, director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut de l'ISGlobal.

 

Una recerca capdavantera

L'autora principal de l'estudi, Haneen Khreis, investigadora de l'ISGlobal i de l'Institut d'Estudis del Transport de Leeds, afirma: "Recerques prèvies del nostre equip van demostrar que els nens i les nenes que estaven exposats a nivells elevats de contaminació de l'aire procedent del trànsit tenien més risc de desenvolupar asma. Quantificar el nombre de casos d'asma infantil que es poden atribuir directament a la contaminació de l'aire relacionada amb el trànsit, no s'havia fet abans, i tal com demostrem ara, una part important dels casos es poden prevenir. El nostre estudi demostra que, si bé les mesures populars com ara aturar els vehicles al ralentí a fora de les escoles o proporcionar rutes de vianants allunyades de les carreteres, són importants, les solucions proposades per disminuir la contaminació del trànsit no s'haurien de restringir a àrees localitzades. Les noves polítiques adreçades a reduir els efectes de la contaminació atmosfèrica procedent del trànsit s'han d'enfocar a cada baula de la cadena: des del volum i el tipus de trànsit, fins als gasos d'escapament i les emissions que no provenen dels tubs d'escapament, passant per la dispersió i l'exposició".

 

Augment constant de casos des de l'any 1950

Mark Nieuwenhuijsen, coautor de l'estudi, apunta: "Els casos d'asma infantil han augmentat constantment des de la dècada dels 50 del segle passat. El progrés futur de l'asma infantil demana un enfocament que no es limiti a controlar i tractar la malaltia, sinó que vagi cap a la prevenció, començant per reduir la contaminació de l'aire relacionada amb el trànsit".

 

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

 

On s'ha publicat aquesta notícia?

ISGlobal

Agència SINC

 

Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin