Inicia
SegurCaixa Adelas

La dieta mediterrània per lluitar contra l’arteriosclerosi

 

D'acord amb la tesi doctoral realitzada per Nuria Goñi, metge de família al Centre de Salut de San Jorge, a la Facultat de Medicina de l'UNAV, les persones que tenen un nivell moderat d'arteriosclerosi i, com a conseqüència, un bon estat cardiovascular, noten els beneficis de la dieta mediterrània en només un any.


Com s'ha fet l'estudi?

La recerca va valorar l'efecte sobre el desenvolupament de l'arteriosclerosi de la ingesta dels diversos hidrats de carboni de la dieta mitjançant l'ús de l'índex glucèmic i la càrrega glucèmica, sense trobar associacions significatives. El potencial inflamatori de la dieta es va mesurar a través del 'Dietary Inflammatory Index' i el desenvolupament de l'arteriosclerosi precoç. "Tot i que observem una regressió en el procés d'arteriosclerosi, en funció del Dietary Inflammatory Index, l'associació no va ser significativa estadísticament. Concloem que una de les possibles causes és que el temps de seguiment va ser relativament curt", afirma Goñi.


Beneficis que augmenten amb el pas del temps

Tal com explica l'autora de la tesi, "L'arteriosclerosi és un procés sense símptomes aparents que ocorre durant anys i, per això, trobar factors condicionants en fases preclíniques és fonamental per prevenir aquestes dolències. En aquest sentit, tot i que hi ha altres treballs previs que han estudiat els efectes de la dieta mediterrània en pacients amb nivells avançats d'aquesta patologia, fins ara no s'havia demostrat una relació en els pacients amb menor nivell d'arteriosclerosi. El nostre estudi va demostrar un efecte beneficiós de la dieta mediterrània en la regressió del procés d'arteriosclerosi al cap de només un any de seguiment. D'aquesta manera, tenint en compte els nostres resultats, seria lògic pensar que l'efecte beneficiós d'aquesta dieta anés creixent amb el pas del temps".


Dieta mediterrània, eficaç en prevenció

Les conclusions obtingudes confirmen els efectes beneficiosos de la dieta mediterrània en prevenció primària. "És a dir, abans que es produeixi la malaltia, i fins i tot en els pacients amb una millor salut cardiovascular a priori", afirma l'experta.

 

Text elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

Universitat de Navarra (UNAV)​


Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin​