Inicia
SegurCaixa Adelas

La felicitat quotidiana allarga la vida

 

Molts estudis han intentat avaluar la felicitat de les persones preguntant-los si estan satisfetes o no amb la seva vida. No obstant això, donat que tenim tendència a recordar millor allò que coincideix amb l'estat d'ànim del moment, aquest mètode pot provocar resultats erronis. Un grup d'investigadors del Departament de Psiquiatria de la UAM, dirigit per Natalia Martín, s'ha proposat avaluar la felicitat quantificant el temps que les persones passen estant bé i malament al llarg del dia.

Com s'ha fet l'estudi?

Els resultats es basen en 4.753 entrevistes fetes a persones de totes les comunitats autònomes d'Espanya. Els participants, a més de respondre una pregunta general de satisfacció amb la vida, van contestar un qüestionari on van reconstruir les activitats que havien dut a terme la jornada anterior i van descriure les emocions experimentades durant la realització. Als tres anys, els investigadors van buscar una pauta entre les respostes del qüestionari i el nombre de persones mortes.

Emocions positives i longevitat

Els resultats deixen clar que la relació entre les emocions positives i tenir un risc més baix de morir és encara més fort en persones que no pateixen depressió. "Estudis previs ja havien indicat que la presència de depressió es relaciona amb baixos nivells d'emocions positives i amb una major mortalitat. El que suggereix el nostre estudi és que, tot i que les persones deprimides experimenten emocions positives en el dia a dia, no s'associa amb la reducció de la probabilitat de morir, com sí que passa en la resta de la població", explica Natalia Martín. "Aquests resultats posen de manifest la importància d'animar les persones a fer algun tipus d'exercici, o a participar en activitats socials que els permetin augmentar les emocions positives, i en conseqüència, els ajudi a viure durant més temps", sosté l'autora principal de la recerca.

 

Text elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

 

On s'ha publicat aquesta notícia?

Universitat Autònoma de Madrid​

 

Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin