Inicia
SegurCaixa Adelas

L’obesitat pot estar condicionada per l’entorn

 

Un ambient "obesogènic", aquell en què imperen el sedentarisme i els mals hàbits alimentaris, podria augmentar el risc d'obesitat.        

 L'obesitat s'ha triplicat des del 1975. Diversos estudis confirmen que la genètica condiciona la tendència a augmentar de pes. No obstant això, el fet que l'obesitat s'hagi incrementat fins a convertir-se en una epidèmia als nostres dies deu obeir a més causes, a més de la genètica. Tal com conclou un estudi dirigit per Maria Brandkvist, del Departament de Salut Pública i Infermeria de la Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia de Trondheim, l'augment del pes corporal des de la dècada de 1960 es podria deure a un entorn obseogènic.

Què és un entorn obesogènic?

S'anomena entorn obesogènic aquell en què es donen una sèrie de factors que poden conduir al sobrepès o obesitat. L'estil de vida actual, en què la tecnologia afavoreix la reducció de l'esforç humà i fomentar el sedentarisme, i en què el menjar preparat i amb poc valor nutritiu és més accessible que els aliments saludables, beneficia, sense cap mena de dubte, l'aparició d'un entorn obesogènic.

Com s'ha fet l'estudi?            

Brandkvist i el seu equip han analitzat els canvis en l'índex de massa corporal (IMC) durant cinc dècades per, d'aquesta manera, poder avaluar l'efecte del medi ambient a l'IMC segons la predisposició genètica. També han estudiat els canvis ambientals en aquest temps. El treball parteix de les dades de 118.959 persones de 13 a 80 anys d'edat, provinents de l'estudi de salut Nord-Trøndelag (conegut com l'estudi HUNT), un dels més importants que s'hagin fet. És una base de dades única de qüestionaris, mesuraments clínics i mostres dels habitants d'un comtat des del 1984 en endavant.

Víctimes de l'entorn

Després de tenir en compte factors potencialment influents, les dades que recull l'estudi mostren un augment notable en l'IMC a Noruega a partir de mitjan anys vuitanta i noranta. A més, en comparació amb les cohorts de naixement més grans, els nascuts després del 1970 tenien un IMC substancialment més gran quan eren adults joves. Segons els autors de l'estudi, la diferència més gran en l'IMC de 0,89 kg/m2 i 0,81 kg/ m2 per a homes i dones, respectivament, registrada en la dècada del 2000, es podria atribuir a la interacció de l'entorn genètic-obesogènic.

Comentari dels investigadors

Els autors assenyalen que es tracta d'un estudi observacional, per la qual cosa és complicat establir clarament les causes d'aquest augment de pes. No obstant això, també comenten que els resultats es van mantenir pràcticament sense canvis després de diverses anàlisis addicionals, cosa que suggereix que les troballes resisteixen l'escrutini.   

 

Fonts

British medical Journal

Eurekalert (nota de prensa)


Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin