Inicia
SegurCaixa Adelas

L’Organització Mèdica Col·legial refusa l’homeopatia

 

D'acord amb un comunicat recent, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) i la Comissió Central de Deontologia rebutgen per inacceptables i contràries a la deontologia mèdica totes les pràctiques invalidades científicament, i les consideren alienes a la ciència i a la professió mèdica. Entre aquestes pràctiques hi ha l'homeopatia, que fins ara no ha pogut demostrar cap evidència científica d'eficàcia mèdica fora de l'efecte placebo.

L'OMC, unida contra les pseudociències

L'Organització Mèdica Col·legial (OMC) no tan sols rebutja aquestes pràctiques amb posicions públiques avalades pel Codi deontològic —que tots els metges col·legiats han de complir obligatòriament—, sinó que ho ha manifestat a través de diverses declaracions de l'Assemblea General. A més, ha creat l'Observatori contra les Pseudociències, Pseudoteràpies, Intrusisme i Sectes Sanitàries, per investigar, denunciar i lluitar de manera activa contra els nombrosos casos de pràctiques enganyoses i contràries a la medicina científica.

 

L'homeopatia, una pràctica "sense fonament"

En el recent Congrés de Deontologia Mèdica es va anunciar que en el contingut del futur Codi deontològic, que ara mateix s'està revisant, es tornarà a negar la naturalesa mèdica d'aquestes pràctiques i aquests procediments, entre els quals destaca, entre d'altres, l'homeopatia, pràctica considerada sense fonament, amb riscos i costos elevats, i generadora de confusió entre molts pacients perquè hi ha qui la qualifica de medicina alternativa.

 

Quatre condicions per poder ser una ciència validada científicament

Segons l'OMC, perquè una ciència tingui valor científic ha de complir quatre condicions: que no faci mal (principi de no maleficència), que no s'abandoni la medicina científica (principi de beneficència), que s'informi de manera adequada (principi de justícia) i que es tingui el consentiment informat (principi d'autonomia). I en tots els casos s'han de complir tots els principis. D'aquesta manera, el metge que exerceixi i apliqui tècniques o teràpies no reconegudes legalment ni avalades per la comunitat científica ni acadèmica, té l'obligació d'informar adequadament els pacients de manera comprensible i, si escau, ha d'assumir totes les obligacions i les responsabilitats juridicolegals, professionals i deontològiques (CDM) que es puguin derivar i que marquen l'activitat mèdica de la Lex artis ad hoc i l'acte mèdic en sentit estricte. (Ref.: Doc. CPME 2004/080, def. pacients informats i responsables).

 

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

 

On s'ha publicat aquesta notícia?

Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM)


 

Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin