Inicia
SegurCaixa Adelas

La gent feliç té més bona salut

 

Un equip d'investigadors del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) ha fet un estudi sobre la felicitat i la incidència que té sobre la salut.


Com s'ha fet l'estudi?

El treball ha recopilat entrevistes a més de 50.000 persones de nou països, amb les quals s'han avaluat dos components de la felicitat: la felicitat avaluada (la satisfacció d'una persona quan pensa en la seva vida) i la felicitat experimentada (la freqüència i la intensitat de les emocions positives i negatives que sent una persona en el dia a dia). D'acord amb les dades obtingudes, la felicitat està relacionada amb la salut, després de controlar l'efecte d'altres factors com ara el sexe, l'edat, el nivell educatiu, el nivell d'ingressos, l'estat civil i el lloc de residència. A més, aquesta recerca conclou que el nivell de satisfacció de les persones amb la seva vida influeix més sobre la salut que les emocions que experimenten en el dia a dia, i que les emocions negatives pesen més sobre la salut que les emocions positives.


El diners no fan la felicitat

Per a l'estudi, els investigadors van recopilar informació de països amb nivells d'ingressos diversos. "La majoria de les evidències disponibles fins al moment venien de països d'ingressos elevats, sobretot europeus i els Estats Units, però nosaltres hem vist que aquesta relació (satisfacció-salut), també té lloc en països amb menys ingressos d'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. Això és important si tenim en compte que el 85 % de la població mundial viu en països d'ingressos mitjans i baixos", afirma Marta Miret, primera autora de l'article.

 

Objectiu: millorar els nivells de satisfacció

D'acord amb els investigadors, aquests resultats posen de manifest que per millorar la salut d'una població no tan sols cal fer polítiques sanitàries. "També és important fer intervencions que ajudin a fer que les persones se sentin més satisfetes amb les seves vides i que passin menys temps fent activitats que els facin experimentar nivells de felicitat més baixos, com ara disminuir el temps que els ciutadans dediquen als desplaçaments. Això implicaria que el sector sanitari pogués col·laborar amb altres sectors com el sector cultural, el d'infraestructures o el de planificació urbana, amb la finalitat de contribuir a una salut de la població més bona", afirma Miret. En el treball hi ha col·laborat l'Organització Mundial de la Salut i centres de recerca internacionals, i està basat en dades que formen part del projecte Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies (ATHLOS).


Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

 

On s'ha publicat aquesta notícia?

Agència SINC​


Universitat Autònoma de Madrid (UAM)


 

Millora en salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans d'atenció d'interès.