Inicia
SegurCaixa Adelas

Els beneficis de caminar una hora al dia

 

S'anomena malaltia arterial perifèrica al conjunt de signes i símptomes que es manifesten quan es produeix una disminució del flux sanguini en una extremitat. Es detecta a través de l'anomenat índex turmell-braç, que es mesura amb un petit instrument (Doppler) de butxaca, que divideix la pressió arterial del turmell per la del braç. Aquesta patologia presenta una prevalença en la població del 3,7 % al 8,5 % i la incidència augmenta en pacients amb factors de risc cardiovascular com ara: l'edat, ser home, fumar, patir diabetis, tenir hipertensió arterial (HTA) i/o dislipèmia. Investigadors de l'Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol) ha analitzat la relació entre l'activitat física en el temps lliure i la malaltia arterial perifèrica, per predir futurs episodis cardiovasculars i cerebrovasculars.

Antecedents de la recerca

Estudis previs (ARTPER¹ de l'IDIAP) van demostrar que els pacients amb malaltia arterial perifèrica tenen, en 10 anys, entre dues i quatre vegades més risc de morir o de presentar actes cardiovasculars que els pacients sense malaltia arterial perifèrica. El nou treball demostra que fer activitat física disminueix els índexs turmell-braç i, per tant, millora la malaltia arterial perifèrica.

Com s'ha fet l'estudi?

L'estudi ARTPER² s'ha dut a terme en 26 centres de salut de l'ICS i dos de Badalona Gestió de l'àrea metropolitana de Barcelona i el Barcelonès Nord sobre una població de 3.786 subjectes majors de 49 anys. Els participants, seleccionats després d'una entrevista telefònica, es van sotmetre a diverses proves en les quals es van registrar les seves mesures antropomètriques (pes i talla), variables demogràfiques (edat, sexe, nivell d'estudis, feina), tractaments farmacològics, antecedents d'HTA, colesterol, diabetis, tabaquisme, índex turmell-braç, i activitat física (com ara caminar, treballar a l'hort, fer esport o ballar, pujar escales, anar a comprar a peu, netejar la casa) amb la freqüència i durada. El 52 % de la mostra estudiada eren dones amb una mitjana d'edat de 64 anys.

Els més sans fan més esport

Les dades ho deixen clar: les persones més sanes son les que fan més activitat física. Els resultats revelen també que caminar més d'una hora al dia té un efecte protector superior a caminar només 30 minuts o menys. "Com que s'incrementa l'activitat física, milloren els resultats de l'índex turmell-braç; per tant, millora la malaltia arterial perifèrica independentment de l'edat, el sexe, el nivell d'estudis, la feina, el tabaquisme, l'HTA, el colesterol o la diabetis", sostenen els autors de l'estudi.

 

Text elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

IDIAP Jordi Gol


Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin​