Inicia
SegurCaixa Adelas

Els europeus, en risc de càncer digestiu pel consum elevat d’alcohol

 

La United European Gastroenterology (UEG) s'ha fet ressò d'un informe que revela que la ingesta diària mitjana de begudes alcohòliques entre els europeus és "moderada" (entre 1 i 4 begudes cada dia) en els 28 estats de la UE, fet que situa aquests ciutadans en un risc més elevat de càncer colorectal i esofàgic. Les persones que consumeixen 4 begudes alcohòliques o més cada dia tenen un risc més elevat de patir càncer pancreàtic, hepàtic i gàstric. Aquests tres càncers, juntament amb el càncer colorectal i esofàgic, són els cinc càncers digestius més comuns arreu del món i causen gairebé tres milions de morts anuals, és a dir, més d'un terç de les morts per càncer arreu del món. Cal destacar que, segons l'informe, no hi ha cap país de la UE amb un consum lleu d'alcohol (de mitjana, menys d'una beguda alcohòlica per dia per capita).


Els europeus no veuen l'alcohol com un perill

El consum d'alcohol a Europa és més elevat que en qualsevol altra part del món. Més de la cinquena part de la població europea més gran de 15 anys beu, almenys, una vegada a la setmana. Com a conseqüència d'això, el continent pateix la proporció més elevada de malalties i morts prematures directament relacionades amb l'alcohol. L'informe assenyala, a més, que malgrat aquests nivells de consum elevats, fins al 90 % de les persones no són conscients de la relació entre alcohol i càncer. Els experts indiquen que és prioritari abordar l'ús nociu de l'alcohol en la presidència d'Estònia del Consell de la Unió Europea.


Calen unes normes clares

D'acord amb els autors de l'estudi, el fet que es desconeguin els perills de l'alcohol s'explica, en part, perquè es difonen missatges mixtos sobre unitats recomanades, gots i volums d'alcohol. Per aquest motiu, la UEG incideix en la importància de donar un enfocament paneuropeu per aportar informació clara i coherent sobre els riscos per a la salut de beure alcohol, amb la finalitat d'ajudar a eradicar la confusió sobre els nivells de consum adequats.


L'alcohol no s'hauria de beure com un "valor" cultural

Segons el professor Markus Peck, expert en salut digestiva, membre del Comitè d'Assumptes Públics de la UEG i secretari general de l'Associació Europea per a l'Estudi del Fetge, "Un dels desafiaments principals per afrontar els nivells elevats de consum d'alcohol és la manera en què aquest consum està profundament integrat dins de la societat europea, tant des d'un punt de vista social com cultural. Cal emprendre accions polítiques com més aviat millor, com ara els preus mínims i la reducció de l'accés a l'alcohol per prevenir moltes morts futures. La recerca ha de continuar per contribuir a generar dades i, d'aquesta manera, poder afinar l'activitat política".


Per un etiquetatge clar i responsable

Altres mesures importants que s'han plantejat a l'informe per ajudar a combatre aquesta crisi han estat la necessitat d'augmentar la pressió sobre la indústria de l'alcohol per desenvolupar un etiquetatge clar i responsable, juntament amb un enduriment de les regulacions sobre la comercialització de l'alcohol. França és el país que lidera el camí en aquest sentit: una comercialització més estricta, juntament amb les regulacions sobre beguda a la feina, han contribuït a fer disminuir el consum d'alcohol i la incidència de càncer digestiu com a resultat.


Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

United European Gastroenterology (UEG)​

​