Inicia
SegurCaixa Adelas

Els madrilenys són sedentaris

 

D'acord amb investigadors de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport–INEF de la Universitat Politècnica de Madrid, en col·laboració amb la Universitat Europea i la Universitat Autònoma de Madrid, el 76,3% dels adults de la capital no practiquen durant el temps lliure els mínims d'esport recomanats pels experts.

Com s'ha fet l'estudi?

Per dur a terme el treball, l'equip de la Universitat Politècnica ha entrevistat un total de 1.330 persones residents a la regió de Madrid, amb edats compreses entre els 18 i els 65 anys. D'acord amb les dades, els col·lectius de població que tenen més probabilitat d'adoptar un comportament sedentari durant el temps lliure són: les dones, les persones amb edats compreses entre els 41 i els 50 anys, els qui tenen un estatus econòmic mitjà o baix i també els qui no tenen un model patern o matern pel que fa a la realització d'activitat física durant el temps lliure.

Esport i qualitat de vida

Dur a terme activitat física amb regularitat protegeix de malalties físiques i mentals, augmenta la qualitat de vida i redueix el risc de mortalitat. Segons els estudis fets per diverses institucions com Centers for Disease Control and Prevention, l'American College of Sports Medicine (ACSM) i l'American Heart Association (AHA), és molt positiu per a la salut practicar almenys 30 minuts d'exercici aeròbic moderat cinc dies a la setmana. D'acord amb els experts, fer almenys 20 minuts d'exercici aeròbic intens tres dies a la setmana o practicar qualsevol activitat aeròbica intensa o moderada de manera habitual també és saludable.

Exercici, millor en el temps lliure

L'activitat física es pot desenvolupar a la feina, el transport (desplaçaments caminant o en bicicleta per anar d'un lloc a un altre) o el temps lliure. Els exercicis que es practiquen durant les hores d'oci són els que presenten més associacions positives amb diversos indicadors de salut. Per aquesta raó, els investigadors pensen que la promoció de l'activitat física s'hauria d'adreçar específicament a aquest àmbit o domini.

 

Text elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (INEF)​​