Inicia
SegurCaixa Adelas

La importància d’una boa nutrició per a la salut coronària

 

Gairebé el 50% dels pacients amb síndrome coronària aguda (SCA) presenten algun tipus de malnutrició. 

 

Durant l’últim Congrés de la Societat Europea de Cardiologia (ESC Congress 2020) s’ha presentat un treball fet pel Servei de Cardiologia de l’Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Aquest treball sosté que els pacients que han patit una síndrome coronària aguda (SCA) i presenten un estat de malnutrició tenen més risc de patir més esdeveniments cardiovasculars adversos (“reinfart”, ictus isquèmic o mort cardiovascular) i mortalitat pequalsevol causa. 

Com s’ha fet l’estudi?              

Per dur a terme aquesta recerca, s’han recollit dades d’un total de 5.062 pacients als quals es van aplicar tres escales de mesurament de la malnutrició. Segons ha assenyalat Andrea Lizancos, una de les autores del treball i membre de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC): “El 49,8% dels pacients amb SCA del nostre estudi presentava algun grau de malnutrició i l’11,2% tenia malnutrició moderada-severa. Aquest grau de malnutrició s’associa amb el doble de risc de mort després d’una SCA”. 

Es pot tenir malnutrició i normopès      

Els resultats van revelar més prevalença de malnutrició entre els pacients amb baix pes. No obstant això, el que més va cridar l’atenció als investigadors va ser que la meitat dels pacients amb SCA i normopès presentava malnutrició. Cal suposar que introduir millores en el factor nutricional podria resultar beneficiós. No obstant això, encara no s’han fet estudis que puguin quantificar aquest benefici.            

SCA a Espanya 

Segons informa la SEC, la SCA comprèn diverses malalties que de manera sobtada detenen o redueixen de manera considerable el flux de sang al cor com a conseqüència de l’obstrucció d’una artèria coronària pel trencament d’una placa d’ateroma. Sota el nom d’aquesta cardiopatia s’inclouen l’infart agut de miocardi i l’angina inestable. Tot i que al llarg dels anys la taxa de SCA ha anat baixant a Espanya, continua sent la causa d’aproximadament un terç de les morts en subjectes més grans de 35 anys.  

 

 

Fuente

SEC  

 


Mejora tu salud y calidad de vida. Apúntate en los servicios de prevención y planes de cuidados de tu interés