Inicia
SegurCaixa Adelas

Panga: un peix amb massa mercuri

 

Malgrat que tingui un baix contingut en proteïnes i un nivell encara més baix en omega-3, el panga (Pangasius hypophthalmus) és un dels peixos que més es consumeix arreu del món, sobretot a Europa. Un preu baix, un gust agradable i una presentació comercial en forma de filet sense pell ni espines n'han fet augmentar el consum, sobretot a les escoles, els centres de gent gran, el sector hoteler i a les llars. Però el que realment preocupa més del panga no és el seu perfil nutricional, sinó l'alta concentració de mercuri. Aquest peix ve del riu Mekong, al Vietnam, un dels més llargs del món i també un dels més contaminats a causa de la presència de pesticides i altres compostos químics que s'utilitzen per conrear arròs, o també de les activitats humanes com ara la desforestació.

 

Un "acumulador" de mercuri

Segons diversos informes, entre els quals n'hi ha un de l'Organització Mundial de la Salut, aquest peix, omnívor i depredador final, tendeix a acumular concentracions més elevades de metalls com el mercuri, cosa que el fa ser especialment contaminat. Tal com ha declarat Ángel J. Gutiérrez Fernández, professor titular de l'Àrea de Toxicologia de la Universitat de La Laguna a l'agència de notícies científiques SINC: "Consumir aquest peix podria exposar el rang de població més sensible a diversos contaminants que podrien ser en aquesta espècie".

 

Un peix tòxic, sobretot quan s'ha assaonat

Per avaluar el risc tòxic per mercuri que podria representar ingerir panga, un equip d'investigadors canaris ha analitzat un total de 80 mostres de filets congelats de panga emmagatzemats a tres grans superfícies diferents i disponibles per al consumidor al natural o assaonat. L'anàlisi, fet per espectrofotometria d'absorció atòmica de vapor fred, mostra un ampli rang de concentracions de mercuri, entre 0,10-0,69 mg/kg, amb un valor mitjà de 0,22 mg/kg. Alguns exemplars van superar les concentracions màximes admissibles fixades per la legislació europea en 0,5 mg/kg, a través de la qual s'estableix el contingut màxim de determinats contaminants en productes alimentaris. Encara que no hi va haver diferències significatives entre supermercats, la concentració mitjana de mercuri en la presentació assaonada (0,18 mg/kg) va ser superior a la que es va obtenir en el panga al natural (0,16 mg/kg).

 

Els experts aconsellen retirar el panga del menú

"Havent obtingut aquestes dades i assumint un consum setmanal de 350 grams de panga, el percentatge de contribució a la ingesta setmanal tolerable (IST) de mercuri (4 µg/kg bw/setmana) és del 32 % i el 27,5 % per a dones i homes, respectivament", apunta Gutiérrez. Els investigadors conclouen que en els casos en què se supera la concentració màxima permesa i després d'un consum continuat, hi pot haver un risc per a la salut per l'acumulació de mercuri entre els adults i, sobretot, entre els nens, per als quals recomanen el consum d'altres peixos en comptes del panga, també per la seva baixa aportació nutricional.

 

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

 

On s'ha publicat aquesta notícia?

Agència SINC

Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin