Inicia
SegurCaixa Adelas

Prevenció del càncer entre els infants i els adolescents

 

Durant el Dia Mundial del Càncer, l'AECC ha volgut posar èmfasi en un aspecte essencial a l'hora d'afrontar el càncer: la prevenció. Les evidències científiques revelen que, en l'àmbit europeu, es podrien evitar més del 40 % dels tumors si s'adoptessin hàbits de vida saludables, que són més efectius si es practiquen des que s'és un infant. Així, per analitzar el risc de càncer en el futur, cal veure quina prevenció s'està fent avui dia. Per aconseguir-ho, l'AECC ha analitzat quina és la situació actual dels infants i els adolescents espanyols respecte dels factors de risc de desenvolupament d'un càncer, com ara el tabac, l'alcohol, l'obesitat, l'alimentació o el sedentarisme.

 

Consum d'alcohol i tabac i índex de sedentarisme

A Espanya, el 31,4 %2 dels escolars de secundària (12-16 anys), han fumat alguna vegada el darrer any i gairebé el 9 %3 ho fan a diari. A més, el 18,6 %4 han consumit cànnabis el darrer mes i 146.000 estudiants entre 14 i 18 anys han començat a consumir-ne el darrer any. La mateixa enquesta mostra que 8 de cada 10 escolars han begut alcohol alguna vegada; 1 de cada 3 n'ha consumit fins a afartar-se'n (binge drink), i 2 de cada 10 s'han emborratxat el darrer mes. A més, el 41,3 %5 dels infants d'entre 6 i 9 anys tenen sobrepès o obesitat i, segons la Fundació per a la Recerca Nutricional, només el 30 %6 dels nens i el 12 % de les nenes menors de 10 anys fan un mínim de 60 minuts al dia d'activitat física, que és el que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

 

Una educació per a la salut insuficient i poc consistent

Aquestes dades tan poc optimistes han portat l'AECC a fer un estudi sobre l'assignatura d'educació sobre la salut (EPS) a les escoles espanyoles. L'EPS és una matèria transversal prevista a la LOMCE i que, alhora, les comunitats autònomes adopten amb la mateixa transversalitat als territoris respectius. Les matèries que preveu l'EPS són: l'activitat física i l'alimentació saludable, el benestar i la salut emocional, l'educació afectivosexual, la seguretat i la prevenció de riscos, les lesions i els accidents, i l'educació sobre les drogodependències. El temps que es dedica a aquesta assignatura és, en gairebé tots els casos, insuficient (al voltant d'una hora al mes). Les matèries que prioritza són l'activitat física i l'alimentació saludable, que hi dedica fins a dues hores al mes en alguns centres (tot i que un 22,5 % no en dedica cap). A més, des de l'AECC afirmen que, en la majoria dels casos, la informació sobre les drogodependències (en què s'inclouen les drogues i l'alcohol) també és escassa.

 

Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas.

On s'ha publicat aquesta notícia?

AECC​


     Millora la teva salut i qualitat de vida. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin