Inicia
SegurCaixa Adelas

Relacionen la pol·lució amb dificultats cognitives

 

L’aire contaminat, fins i tot en nivells moderats, ha demostrat ser un factor de risc d’infart. Un nou estudi liderat per científics de l’Escola de Medicina de la Universitat de Boston i del Beth Israel Deaconess Medical Center, també de Boston, suggereix que una exposició prolongada pot causar danys a les estructures del cervell i afectar les funcions cognitives dels adults de mitjana edat i grans. 

Com s’ha fet l’estudi?           

Els investigadors van tenir en compte dades de més de 900 participants del Framingham Heart Study, van considerar la distància a la qual vivien de carreteres principals i van fer servir gens de satèl·lit per avaluar l’exposició a l’ambient de partícules contaminants. D’acord amb estudis previs, aquestes partícules provinents de diverses fonts (plantes energètiques, fàbriques, camions, automòbils i fusta cremada), poden viatjar pels pulmons i ocasionar ingressos hospitalaris associats a atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars. Els participants de l’estudi tenien almenys 60 anys i no havien patit ni demència ni ictus. 

Seqüeles al cervell    

L’avaluació va incloure dades sobre el volum total del cervell, un marcador de l’atròfia cerebral associada a l’edat; el volum de l’hipocamp, que reflecteix els canvis en l’àrea cerebral que controla la memòria, i els infarts cerebrals asimptomàtics i altres factors associats a l’envelliment. Les persones que vivien en ambients més contaminats van presentar estructures cerebrals més petites i infarts cerebrals asimptomàtics, resultat de l’obstrucció dels vasos sanguinis que irriguen el cervell. 

Una investigació

Tal com ha declarat Elissa Wilker, investigadora del Beth Israel Deaconess Medical Center: “Les nostres troballes suggereixen que la contaminació de l’aire té efectes negatius sobre l’envelliment cerebral estructural, fins i tot en individus que no han patit demència ni infarts”. Sudha Seshadri, professora de neurologia a l’Escola Universitària de Medicina de Boston, afegeix: “Les dades són preocupants, ja que se sap que els accidents cerebrovasculars asimptomàtics augmenten el risc d’accidents cerebrovasculars més greus i de desenvolupar demència, depressió i problemes de moviment. Tenim previst avaluar l’impacte de la contaminació de l’aire durant períodes més llargs de temps, fer ressonàncies més exhaustives i associar les dades a la contracció del cervell i també a accidents cerebrovasculars i demència”.


On s’ha publicat aquesta notícia?

Boston University Schoool of Medicine​​