SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros utiliza cookies propias y de terceros en este sitio web para mejorar sus servicios, elaborar información estadística y mostrar publicidad, contenidos o servicios personalizados a través del análisis de su navegación para lo cual es necesario compartir datos y perfiles no vinculados directamente a su identidad con operadores publicitarios y otros intermediarios. Si sigue navegando entendemos que acepta su uso. Puede obtener más información sobre el uso de las cookies en nuestra Política de Cookies
Inicia
SegurCaixa Adelas

Relacionen la pol·lució amb dificultats cognitives

 

L’aire contaminat, fins i tot en nivells moderats, ha demostrat ser un factor de risc d’infart. Un nou estudi liderat per científics de l’Escola de Medicina de la Universitat de Boston i del Beth Israel Deaconess Medical Center, també de Boston, suggereix que una exposició prolongada pot causar danys a les estructures del cervell i afectar les funcions cognitives dels adults de mitjana edat i grans. 

Com s’ha fet l’estudi?           

Els investigadors van tenir en compte dades de més de 900 participants del Framingham Heart Study, van considerar la distància a la qual vivien de carreteres principals i van fer servir gens de satèl·lit per avaluar l’exposició a l’ambient de partícules contaminants. D’acord amb estudis previs, aquestes partícules provinents de diverses fonts (plantes energètiques, fàbriques, camions, automòbils i fusta cremada), poden viatjar pels pulmons i ocasionar ingressos hospitalaris associats a atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars. Els participants de l’estudi tenien almenys 60 anys i no havien patit ni demència ni ictus. 

Seqüeles al cervell    

L’avaluació va incloure dades sobre el volum total del cervell, un marcador de l’atròfia cerebral associada a l’edat; el volum de l’hipocamp, que reflecteix els canvis en l’àrea cerebral que controla la memòria, i els infarts cerebrals asimptomàtics i altres factors associats a l’envelliment. Les persones que vivien en ambients més contaminats van presentar estructures cerebrals més petites i infarts cerebrals asimptomàtics, resultat de l’obstrucció dels vasos sanguinis que irriguen el cervell. 

Una investigació

Tal com ha declarat Elissa Wilker, investigadora del Beth Israel Deaconess Medical Center: “Les nostres troballes suggereixen que la contaminació de l’aire té efectes negatius sobre l’envelliment cerebral estructural, fins i tot en individus que no han patit demència ni infarts”. Sudha Seshadri, professora de neurologia a l’Escola Universitària de Medicina de Boston, afegeix: “Les dades són preocupants, ja que se sap que els accidents cerebrovasculars asimptomàtics augmenten el risc d’accidents cerebrovasculars més greus i de desenvolupar demència, depressió i problemes de moviment. Tenim previst avaluar l’impacte de la contaminació de l’aire durant períodes més llargs de temps, fer ressonàncies més exhaustives i associar les dades a la contracció del cervell i també a accidents cerebrovasculars i demència”.


On s’ha publicat aquesta notícia?

Boston University Schoool of Medicine​​