Inicia
SegurCaixa Adelas

Relacionen les begudes molt calentes amb el càncer

 

Segons un informe que ha fet públic l'Agència Internacional per a la Recerca sobre el Càncer (AIRC) de l'OMS, prendre begudes molt calentes és una causa "probable" de patir càncer. Després de fer una recerca a partir de molts estudis (més de mil), un grup de 23 experts internacionals convocats per l'AIRC no ha trobat cap prova concloent que beure cafè o mate pugui ser cancerigen. Ara bé, els experts assenyalen que "probablement" consumir begudes molt calentes causa càncer d'esòfag entre els éssers humans. "Aquests resultats suggereixen que la responsable és la temperatura, i no tant el tipus de beguda", afirma Christopher Wild, director de l'AIRC.

A quina temperatura?

Tal com ha precisat el comitè d'experts de l'AIRC, les begudes molt calentes són les que es consumeixen a temperatures superiors als 65 °C. D'acord amb les dades obtingudes de països com la Xina, l'Iran, Turquia i d'Amèrica del Sud, on el te o el mate es beuen molt calents per tradició (a uns 70 °C), el risc de patir càncer d'esòfag augmenta amb la temperatura a què es consumeix la beguda. "Fumar i beure alcohol són les causes principals del càncer d'esòfag, sobretot en molts països desenvolupats. Això no obstant, la majoria dels càncers esofàgics es produeixen en zones de l'Àsia, Amèrica del Sud i Àfrica oriental, on regularment es beuen begudes molt calentes i no s'acaben d'entendre gaire els motius d'aquesta incidència elevada", explica Wild. El càncer d'esòfag és l'octava classe més comuna d'aquesta malaltia arreu del món i una de les causes principals de mort associada, amb unes 400.000 defuncions registrades l'any 2012 (el 5 % de totes les morts per càncer).

El mate i el cafè, lliures de sospita

Els experts que han fet l'informe subratllen que consumir mate i cafè a unes temperatures no molt elevades no fa augmentar el risc de càncer. Respecte del mate, no hi ha prou evidències que aquesta herba, freda o tèbia, sigui cancerígena per als humans o els animals. Pel que fa al cafè, molts estudis epidemiològics han demostrat que consumir-ne no té cap efecte cancerigen en càncers de pàncrees, mama i pròstata; en càncers d'endometri i fetge, el risc observat va ser reduït, i en 20 altres tipus de càncer més, l'evidència no era concloent.


Aquest text s'ha elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

 

Agència SINC

IARC