Inicia
SegurCaixa Adelas

Un bon nivell educatiu redueix el risc de mort

 

La finalitat d'aquest estudi és posar en valor la importància d'elaborar intervencions i estratègies encaminades a millorar la supervivència, almenys als Estats Units, lloc on s'ha dut a terme la feina. Tal com ha declarat Virginia Chang, autora de l'estudi: "En la política de salut pública, sovint ens centrem a canviar conductes típicament associades a la salut, com ara la dieta, el consum de tabac o alcohol, etc. L'educació també hauria de ser un element clau en la política de salut dels Estats Units".

Com es pot determinar la mortalitat associada?

El nivell educatiu ja s'ha identificat com un fort predictor de mort prematura en adults. Si bé aquesta tendència està ben documentada, pocs estudis han estimat el nombre de persones que podrien morir a causa del nivell escàs d'educació. Amb la intenció d'esbrinar-ho, els investigadors de la NYY van agrupar dades recollides entre els anys 1984 i 2014 pels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC segons les sigles en anglès), de més d'un milió de persones, per estimar les taxes de mortalitat per nivell d'educació. D'aquesta manera, van poder determinar quantes morts es podrien haver evitat l'any 2010 si s'hagués arribat a un nivell educatiu més alt.

Més de mig milió de morts potencialment evitables

L'equip de Chang va considerar que gairebé 150.000 morts durant l'any 2010 s'associaven a no tenir estudis secundaris. Els resultats també suggereixen que més de 500.000 morts es podrien haver evitat si aquestes persones haguessin tingut estudis universitaris superiors.

Què té a veure l'educació amb la salut?

D'acord amb els investigadors, els nivells més alts d'educació podrien reduir el risc de mortalitat a través de factors com ara els comportaments més saludables, un millor benestar psicològic, un desenvolupament cognitiu més alt i un millor accés i adherència als medicaments. Tot i que sembla clar que, com més nivell educatiu, menys risc de mort prematura, l'equip de Chang reconeix que el seu estudi té limitacions, ja que no ha tingut en compte variables com les condicions de salut o socioeconòmiques en la infància.

 

Text elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

 

On s'ha publicat aquesta notícia?

PLoS One​