Inicia
SegurCaixa Adelas

Un nou estudi confirma la relació entre càncer i obesitat

 

Aquesta és la conclusió principal obtinguda per una nova recerca feta per l'Agència Internacional per a la Recerca sobre el Càncer. D'acord amb les dades, l'obesitat i el sobrepès van ser els factors de risc responsables del 3,6% dels casos de càncer que es van diagnosticar al món l'any 2012 (481.000 casos).

IMC, sobrepès i obesitat

L'Índex de Massa Corporal (IMC) s'obté dividint el pes en quilograms pel quadrat de l'altura en metres d'una persona. D'acord amb l'OMS, les persones que tenen un IMC més gran o igual a 25 kg / m2 tenen sobrepès, i les que tenen un IMC més gran o igual a 30 kg / m2 tenen obesitat. Tenir un IMC alt augmenta les probabilitats de patir càncer d'esòfag, còlon, recte, ronyó, pàncrees, vesícula biliar, mama postmenopàusic, ovari i endometri, com també altres patologies cardiovasculars i diabetis.

Una epidèmia dels països industrialitzats

El càncer a causa del sobrepès i l'obesitat és, actualment, més comú als països més desenvolupats (associat a 393.000 casos, 5,2% de tots els nous casos de càncer en aquests països) que als països menys desenvolupats (relacionat amb 88.000 casos, l'1,5% dels nous casos). El 23% de la càrrega total de càncer mundial vinculat a un IMC alt es troba localitzat a l'Amèrica del Nord.

Les dones són més vulnerables

La proporció de càncers relacionats amb l'obesitat és més gran en les dones que en els homes, amb una proporció del 5,3 i 1,9%, respectivament. Segons aquest estudi, el 10% dels càncers de mama després de la menopausa es podrien haver evitat si les pacients haguessin tingut un pes corporal saludable. Els càncers d'endometri, còlon i mama representen gairebé tres quartes parts (73%) de tots els càncers lligats a l'IMC alt en les dones. En els homes, els càncers de ronyó i còlon junts representen dos terços (66%) de tots els càncers associats a un IMC alt.

La importància de prevenir

Reduir el sobrepès i l'obesitat a la població repercutiria favorablement en la salut reduint, entre d'altres, la taxa de casos de càncer. El treball revela que una quarta part de tots els càncers atribuïbles al sobrepès i l'obesitat arreu del món (118.000 casos) es podria haver evitat si les poblacions haguessin mantingut l'IMC de fa 30 anys.

 

Text elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial d'Adeslas

On s'ha publicat aquesta notícia?

Agencia SINC​