Inicia
SegurCaixa Adelas

Un cervell actiu ajuda a tenir una vellesa millor

 

Segons una investigació liderada per Ricardo Bajo, professor de la Universitat Internacional de La Rioja, mantenir el cervell actiu al llarg dels anys ajuda a tenir una vellesa més sana. En la reserva cognitiva intervenen factors com ara el volum cerebral o el nombre de sinapsis (connexions neuronals). Estudis previs han revelat que, quan comença el deteriorament cognitiu associat a l'edat, aquesta  reserva afavoreix l'ús més eficient de les xarxes neuronals per fer diverses tasques.

Com s'ha fet l'estudi?

L'equip de Bajo va seleccionar 21 persones d'entre 65 i 85 anys de la Unitat de Geriatria de l'Hospital Universitari San Carlos (Madrid). Els participants es van dividir en dos grups en funció de la puntuació obtinguda en l'índex de reserva cognitiva (CRI, per les sigles en anglès), calculat a partir del seu nivell educatiu i la qualificació laboral. Així, els que tenien puntuacions entre 1 i 5 van formar part del grup de CRI baix, mentre que els que tenien entre 6 i 10 es van classificar al CRI alt.

Com menys reserva cognitiva, més esforç cerebral

Els dos grups van fer diverses proves de memòria adreçades a determinar la seva activitat cerebral. Segons les dades, els participants amb nivells baixos de reserva cognitiva van necessitar més esforç cerebral que els que tenien un nivell més alt per aconseguir el mateix resultat. Aquest esforç extra s'associa amb una pitjor eficiència cognitiva, ja que la persona en qüestió fa servir més energia i més connexions cerebrals de les necessàries.

Validesa científica de l'estudi

Aquesta recerca confirma, per primera vegada, la relació entre reserva cognitiva i envelliment saludable. "El següent pas serà corroborar els resultats en una mostra molt més gran, d'unes 200 persones", afirma Bajo. Tot i que la reserva cognitiva està marcada per l'activitat mental desenvolupada al llarg de la vida, "mantenir el cervell actiu és quelcom que podem fer en el nostre dia a dia", conclou l'investigador.

Text elaborat amb la supervisió científica de l'Àrea Assistencial  d'Adeslas

 

On s'ha publicat aquesta notícia?

Agència SINC​