SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros utiliza cookies propias y de terceros en este sitio web para mejorar sus servicios, elaborar información estadística y mostrar publicidad, contenidos o servicios personalizados a través del análisis de su navegación para lo cual es necesario compartir datos y perfiles no vinculados directamente a su identidad con operadores publicitarios y otros intermediarios. Si sigue navegando entendemos que acepta su uso. Puede obtener más información sobre el uso de las cookies en nuestra Política de Cookies
Inicia
SegurCaixa Adelas

Qualitat

 

Coneix l’equip i les instal•lacions de SegurCaixa Adeslas que li permeten ser la primera companyia de salut a Espanya.

Conèixer l’opinió dels clients

La companyia manté una línia de comunicació permanent amb els clients per saber quina opinió tenen dels productes i els serveis que els ofereix. Cada any fem més de 80.000 enquestes perquè els clients valorin els productes i els serveis que reben, amb l’objectiu de fomentar relacions sostingudes en el temps i contribuir a la satisfacció i la fidelització dels assegurats.

Oferir el millor serveiA SegurCaixa Adeslas treballem per establir referencials de qualitat de caràcter internacional, com l’ISO 9.001, que ens ajuden a dur a terme activitats de control i seguiment dels processos interns i dels serveis que la companyia ofereix als clients.

Resoldre les reclamacions: servei d’atenció al client


Amb el propòsit de contribuir a fidelitzar els clients, fem servir un model de gestió de queixes i reclamacions, el model Gurú, a través del qual qualsevol incidència que els clients declarin respecte del servei prestat se soluciona d’una manera àgil, eficaç i rigorosa. El model Gurú permet identificar els principals motius d’insatisfacció i eliminar les causes que els produeixen i que fan que persisteixin.

D’acord amb l’article 9 de l’Ordre ECO/734/2004, d’11 de març, sobre els departaments i els serveis d’atenció al client i el defensor de les entitats financeres, SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, fa avinent als assegurats que existeix un servei d’atenció al client.

Els clients poden presentar queixes i reclamacions en qualsevol oficina de la companyia si demanen el full de reclamació corresponent o si s’adrecen a nosaltres per escrit. Si el client no està d’acord amb la resolució del departament o de l’àrea implicada, ho pot comunicar a aquest servei d’atenció al client, que continuarà el procediment fins que es resolgui la reclamació de manera definitiva en un termini màxim d'1 mes des que es va presentar.

Les dades de contacte d’aquest servei són: Torre de Cristal, pg. de la Castellana, 259 C, 28046, Madrid, o bé titsac@segurcaixaadeslas.es

En cas de no estar d’acord amb la resolució, el client en pot formular la queixa o la reclamació davant del servei de reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, al pg. de la Castellana, 44, 28046, Madrid, o a través de la pàgina web: www.dgsfp.mineco.es o davant del servei de reclamacions de la CNMV al c. de Miguel Ángel, 11, 28010, Madrid, o a través de la pàgina web: www.cnmv.es

Consulta el reglament per a la defensa del client de SegurCaixa Adeslas.