Este Sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información estadística sobre sus hábitos de navegación y así poder mejorar y personalizar su experiencia ofreciéndole contenidos de su interés y mostrarle publicidad y anuncios personalizados. Si sigue navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en Política de Cookies entendido
Inicia
SegurCaixa Adelas

Qualitat

 

Coneix l’equip i les instal•lacions de SegurCaixa Adeslas que li permeten ser la primera companyia de salut a Espanya.

Conèixer l’opinió dels clients

La companyia manté una línia de comunicació permanent amb els clients per saber quina opinió tenen dels productes i els serveis que els ofereix. Cada any fem més de 80.000 enquestes perquè els clients valorin els productes i els serveis que reben, amb l’objectiu de fomentar relacions sostingudes en el temps i contribuir a la satisfacció i la fidelització dels assegurats.

Oferir el millor serveiA SegurCaixa Adeslas treballem per establir referencials de qualitat de caràcter internacional, com l’ISO 9.001, que ens ajuden a dur a terme activitats de control i seguiment dels processos interns i dels serveis que la companyia ofereix als clients.

Resoldre les reclamacions: servei d’atenció al client


Amb el propòsit de contribuir a fidelitzar els clients, fem servir un model de gestió de queixes i reclamacions, el model Gurú, a través del qual qualsevol incidència que els clients declarin respecte del servei prestat se soluciona d’una manera àgil, eficaç i rigorosa. El model Gurú permet identificar els principals motius d’insatisfacció i eliminar les causes que els produeixen i que fan que persisteixin.

D’acord amb l’article 9 de l’Ordre ECO/734/2004, d’11 de març, sobre els departaments i els serveis d’atenció al client i el defensor de les entitats financeres, SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, fa avinent als assegurats que existeix un servei d’atenció al client.

Els clients poden presentar queixes i reclamacions en qualsevol oficina de la companyia si demanen el full de reclamació corresponent o si s’adrecen a nosaltres per escrit. Si el client no està d’acord amb la resolució del departament o de l’àrea implicada, ho pot comunicar a aquest servei d’atenció al client, que continuarà el procediment fins que es resolgui la reclamació de manera definitiva en un termini màxim de 2 mesos des que es va presentar.

Les dades de contacte d’aquest servei són: Torre de Cristal, pg. de la Castellana, 259 C, 28046, Madrid, o bé titsac@segurcaixaadeslas.es

En cas de no estar d’acord amb la resolució, el client en pot formular la queixa o la reclamació davant del servei de reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, al pg. de la Castellana, 44, 28046, Madrid, o a través de la pàgina web: www.dgsfp.mineco.es o davant del servei de reclamacions de la CNMV al c. de Miguel Ángel, 11, 28010, Madrid, o a través de la pàgina web: www.cnmv.es

Consulta el reglament per a la defensa del client de SegurCaixa Adeslas.