ES · CAT · EN

RESOL AQUÍ

ELS TEUS DUBTES

Covid-19

En cas de contacte estret amb algú amb sospita o confirmació de COVID-19, hauràs de contactar amb els serveis de salut de la teva comunitat autònoma. Si presentes simptomatologia i tens prescripció mèdica, pots anar directament als laboratoris indicats per fer el test. Per a qualsevol altra gestió, hauràs de trucar al Servei d’Atenció al Client.

Resol aquí els dubtes principals sobre la COVID-19

QUÈ ÉS EL CORONAVIRUS SARS-COV-2?

Els coronavirus són una àmplia família de virus que poden causar infecció en els éssers humans i en una varietat d’animals. El nou coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus, que afecta els humans i es transmet de persona a persona. Encara hi ha moltes qüestions que es desconeixen en relació amb el virus i a la malaltia que produeix: COVID-19. Segons s’avança en el coneixement, es van actualitzant les recomanacions.

QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES DE LA COVID-19?

Els símptomes més comuns inclouen febre, tos i sensació de falta d’aire. En alguns casos també hi pot haver disminució de l’olfacte i del gust, calfreds, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea o vòmits. La majoria dels casos són lleus. També hi ha casos que no presenten símptomes (asimptomàtics).

En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, fallada renal i fins i tot la mort. Els casos més greus generalment es produeixen en persones d’edat avançada o que pateixen alguna malaltia crònica, com malalties del cor, del pulmó o immunodeficiències.

Font: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

QUINS SÓN ELS GRUPS VULNERABLES?

Els grups vulnerables principals són els majors de 60 anys, les persones diagnosticades d’hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodeficiències i, pel principi de precaució, les dones embarassades.

Font: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

COM ES TRANSMET EL CORONAVIRUS SARS-COV-2?

Es transmet per contacte directe amb les gotes respiratòries que s’emeten amb la tos, l’esternut o la parla d’una persona malalta. La contagiositat depèn de la quantitat de virus a les vies respiratòries. Aquestes gotes infecten una altra persona a través del nas, els ulls o la boca directament. També poden infectar en tocar-se el nas, els ulls o la boca amb les mans que han tocat superfícies contaminades per aquestes gotes

Font: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

QUINA ÉS LA SITUACIÓ A ESPANYA?

Les autoritats sanitàries fan una vigilància contínua de la situació epidemiològica per establir les mesures de control necessàries de manera precoç adaptades a la situació. Es pot consultar la situació actualitzada en aquest enllaç.

HI HA CAP TRACTAMENT PER A LA COVID-19?

No hi ha cap tractament específic, però en tots els casos indicats s’estan fent servir alguns antivirals i altres medicaments que han demostrat certa eficàcia segons alguns estudis. Sí que hi ha moltes opcions terapèutiques per controlar-ne els símptomes, per la qual cosa l’assistència sanitària en millora el pronòstic. Com que és una infecció produïda per un virus, els antibiòtics NO s’han de fer servir com un mitjà de prevenció o tractament. No obstant això, és possible que als pacients amb COVID-19 se’ls administri per indicació mèdica antibiòtics perquè podrien afavorir coinfeccions provocades per bacteris.

Font: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

QUÈ PUC FER PER PROTEGIR-ME I PROTEGIR ELS ALTRES?

Les mesures genèriques de protecció individual en malalties respiratòries inclouen:

 • Fer una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques).
 • cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat per tossir o esternudar.
 • Fer servir mocadors d’un sol ús, llençar-los després d’utilitzar-los i rentar-se les mans immediatament després.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans en faciliten la transmissió.
 • Mantenir una distància física de seguretat d’almenys 1,5 metres d’altres persones.
 • Tenir precaució amb les superfícies que més es toquen i netejar-les regularment.
 • Fer servir la mascareta:
  • L’ús és obligatori en el transport públic i a la via pública, en espais a l’aire lliure, espais tancats d’ús públic oberts al públic, segons la normativa de cada comunitat autònoma.
  • És obligatori per a totes les persones a partir dels 6 anys, tret de les excepcions: dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta, motius de salut que en contraindiquin l’ús justificats degudament, persones amb discapacitat o situació de dependència que presentin alteracions de conducta que en facin inviable la utilització, o en activitats en les quals resulti incompatible l’ús de la mascareta o per causa de força major o situació de necessitat.
 • Prioritzar l’ús d’espais a l’aire lliure.
 • Ventilar de manera freqüent els espais tancats.
 • Si es presenten símptomes, la persona s’ha d’aïllar en una habitació i seguir les recomanacions de l’apartat “Què he de fer si en tinc símptomes?”

Font: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

QUÈ HE DE FER SI EN TINC SÍMPTOMES?

Les persones que presentin alguns dels símptomes respiratoris següents d’aparició sobtada: febre, tos i sensació de falta d’aire, s’hauran de quedar a casa i contactar telefònicament amb el nostre Servei d’Orientació Mèdica. Si fossis un cas sospitós de COVID-19, t’indicaran els passos que has de seguir segons el que estableixen els protocols del Ministeri de Sanitat o de la teva comunitat autònoma.

QUÈ HE DE FER SI CONEC ALGÚ AMB SOSPITA DE TENIR COVID-19 O QUE TÉ COVID-19

Si has tingut contacte estret amb algú amb sospita o confirmació de COVID-19, els serveis de salut de la teva comunitat autònoma es posaran en contacte amb tu. Es considera contacte estret haver estat en contacte amb una persona amb símptomes compatibles o diagnosticada de COVID-19, des de 48 hores abans que comencin els símptomes o del diagnòstic si la persona és asimptomàtica.

Per considerar que el contacte ha estat estret s’ha d’haver cuidat o haver estat al mateix lloc que la persona malalta a menys de 2 metres i durant més de 15 minuts, sense les mesures de protecció adequades.

Cal fer quarantena domiciliària durant 10 dies des de l’últim contacte. La quarantena domiciliària consisteix a quedar-se a casa, preferentment en una habitació, durant 10 dies des de l’últim contacte i no sortir-ne tret que sigui imprescindible (per ex., per rebre assistència sanitària). Durant aquest temps, i de manera addicional durant 4 dies més, cal vigilar l’aparició de símptomes. S’han d’extremar les mesures de prevenció, restringir al màxim les sortides de l’habitació i evitar el contacte amb els convivents. Si se surt de l’habitació, cal fer servir mascareta quirúrgica.

Font: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

QUINES PROVES ES FAN EN AQUEST MOMENT PER DIAGNOSTICAR LA INFECCIÓ ACTIVA?

En el moment actual, es disposa principalment de dues proves de detecció d’infecció activa: una prova ràpida de detecció d’antígens i una detecció d’ARN viral mitjançant una RT-PCR (o tècnica equivalent). En tots dos casos, es fa servir un hisop (bastonet) per agafar una mostra de fluid del nas o la gola.

Font: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

COBREIX ADESLAS L’ASSISTÈNCIA MÈDICA PER COVID 19?

SegurCaixa Adeslas dona cobertura al diagnòstic per sospita clínica de COVID-19 i també atenció sanitària als casos confirmats amb els límits, l’abast i la xarxa assistencial que determini l’assegurament.

Font: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

EN QUINS CASOS COBREIX ADESLAS LES PROVES DIAGNÒSTIQUES PER A LA COVID- 19?

SegurCaixa Adeslas cobreix les proves de detecció d’infecció activa (PCR i test d’antígens) per a tots els assegurats amb símptomes sospitosos o compatibles amb la malaltia, que hagin estat valorats per un metge i presentin la prescripció corresponent.

Així mateix, SegurCaixa Adeslas cobreix les proves diagnòstiques del SARS-CoV-2 indicades i prescrites abans de fer determinades proves diagnòstiques o algunes intervencions quirúrgiques seguint les recomanacions vigents.

Per accedir a la cobertura d’aquestes proves, SegurCaixa Adeslas ha de valorar prèviament cada cas i emetre l’autorització (si es compleixen els criteris per estar cobert).

Perquè SegurCaixa Adeslas pugui fer aquesta valoració, l’assegurat ha de presentar a la companyia la documentació següent perquè es pugui revisar el seu cas:

 • Prescripció del metge.
 • Un informe mèdic detallat fet pel professional que prescriu la prova, amb la descripció dels símptomes del pacient, la prova que s’ha de fer (per a la qual se sol·licita prèviament la prova de detecció de la COVID-19) o la intervenció que s’ha de fer i per a la qual es necessita fer aquesta prova de detecció.

Fer una sol·licitud on-line d’autorització és molt fàcil. Accedeix a l’Àrea Client i al menú lateral esquerre fes clic a Serveis Mèdics > Autoritzacions.

Per als altres supòsit no coberts per les pòlisses d’assegurança d’assistència sanitària, SegurCaixa Adeslas ofereix la possibilitat de fer-se aquestes proves a preus especials en una selecció de centres sanitaris a tots els assegurats d’assistència sanitària, perquè puguin saber si tenen o no infecció activa per COVID-19 i/o detectar anticossos abans de fer un viatge, visitar la família, reincorporar-se a la feina o per qualsevol altre motiu. Informa-te’n aquí.

COBREIX ADESLAS LES PROVES EN CAS DE CONTACTES ESTRETS ASIMPTOMÀTICS?

Les proves per a la vigilància epidemiològica dels contactes estrets asimptomàtics són responsabilitat dels Serveis de Salut Pública de les diferents comunitats autònomes o dels Serveis de Salut Laboral en cas de personal que s’hagi de reincorporar a la feina. En el marc d’aquesta responsabilitat, cada comunitat autònoma determina el criteri que cal seguir per fer les proves de diagnòstic a contactes estrets asimptomàtics i es fa responsable de fer les proves en aquests casos.

Font: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Addicionalment, en els supòsits no coberts per les pòlisses d’assegurança d’assistència sanitària, SegurCaixa Adeslas ofereix la possibilitat de fer-se aquestes proves a preus especials en una selecció de centres sanitaris a tots els assegurats d’assistència sanitària, perquè puguin saber si tenen o no infecció activa per COVID-19 i/o detectar anticossos abans de fer un viatge, visitar la família, reincorporar-se a la feina o per qualsevol altre motiu. Informa-te’n aquí.

EM PUC FER UNA PROVA DIAGNÒSTICA DE LA COVID-19 ENCARA QUE NO ME L’HAGIN PRESCRIT?

En els supòsits no coberts per les pòlisses d’assegurança d’assistència sanitària, SegurCaixa Adeslas ofereix la possibilitat de fer-se aquestes proves a preus especials en una selecció de centres sanitaris a tots els assegurats d’assistència sanitària, perquè puguin saber si tenen o no infecció activa per COVID-19 i/o detectar anticossos abans de fer un viatge, visitar la família, reincorporar-se a la feina o per qualsevol altre motiu. Informa-te’n aquí.

ON EM PUC INFORMAR SOBRE LA VACUNACIÓ DE LA COVID-19?

La vacunació contra la COVID-19 l’estan gestionant el Ministeri de Sanitat i els serveis de salut de cada comunitat autònoma per a tota la població.
Pots accedir a la informació a aquest respecte al web del Ministeri, i també al de la teva comunitat. Si pertanys a una mútua de funcionaris, també ho pots consultar a la seva pàgina.

COM PUC OBTENIR EL CERTIFICAT COVID DIGITAL DE LA UE?

Per obtenir el certificat COVID de la Unió Europea cal que et posis en contacte amb la conselleria de salut de la teva comunitat autònoma. A partir de l’1 de juliol, s’expedirà en format digital o en format paper per les autoritats competents de cada Estat membre

Per a més informació et pots adreçar a les entitats següents

ES RECOMANA VIATJAR?

L’emergència per COVID-19 obliga a aplicar la màxima prudència en els desplaçaments, que es podran fer exclusivament en els casos que determina la normativa vigent.

Si et veus obligat a viatjar, et recomanem que prèviament al viatge te n’informis bé a través de fonts oficials, ja que hi poden haver restriccions a la mobilitat sobrevingudes com a resultat de mesures d’urgència per controlar focus de contagi.

Font: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación

Xat d’orientació mèdica Covid-19
Adeslas posa a la teva disposició aquest nou Servei d’Orientació Mèdica per xat que et donarà suport d’informació i assessorament en els supòsits de possibles símptomes associats a la COVID-19, i dubtes sobre la malaltia i la seva evolució. Per accedir a aquest servei has d’estar prèviament registrat a l’Àrea de client Més Informació.
ENLLAÇOS D’INTERÈS

Si encara tens dubtes, et recordem els telèfons de contracte que tens a la teva disposició per a orientació medica i urgències

Seguiment de pacients amb sospita o confirmació de coronavirus (COVID-19)

Servei adreçat a pacients identificats com a casos confirmats o amb simptomatologia compatible amb COVID-19 que estiguin en aïllament domiciliari.

Pot accedir al servei a través de la seva delegació d’Adeslas, del telèfon d’atenció al client i de la nostra plataforma d’urgències les 24 h.

En què consisteix el servei telefònic de suport assistencial:
És un servei adreçat als pacients amb simptomatologia lleu que hagin d’estar en aïllament domiciliari, als quals se’ls farà un seguiment protocol•litzat per avaluar el curs de la malaltia i donar-los el suport necessari.

 • Criteri mèdic i orientació terapèutica segons la simptomatologia i el cas concret.
 • Consells i mesures de protecció del pacient i de les persones que hi conviuen.
 • Acompanyament i suport a les persones que estiguin soles o en situació de vulnerabilitat a causa de l’edat o d’altres aspectes que condicionin la seva situació.

Informació sobre tràmits no presencials relacionats amb l’assegurança de salut

Tens a la teva disposició a l’Àrea Client del web per fer de manera ràpida i àgil la major part de les gestions relacionades amb l’assegurança de salut. Per fer-ho, has d’estar registrat i accedir-hi amb el DNI, el NIE o el passaport i la contrasenya.

Si encara no t’hi has registrat, ho pots fer en aquest enllaç (recorda’t de tenir a mà el número de la targeta de Salut d’Adeslas).

COM ET POTS REGISTRAR A L’Àrea Client

Donar-te d’alta és molt fàcil, només has de clicar aquest enllaç i, a continuació, seguir els passos que s’indiquen a la pantalla. Recorda que has de tenir a mà la targeta d’assegurat d’Adeslas i el DNI. Aquest procés només l’hauràs de fer una vegada.

TROBAR UN PROFESSIONAL DEL QUADRE MÈDIC

Buscar un professional o centre al quadre mèdic és molt senzill, només has d’accedir al Quadre Mèdic Adeslas i completar els passos següents:

 • Selecciona l’adreça a prop d’on vols anar al metge
 • Selecciona el tipus de pòlissa que tens
 • Selecciona el tipus de quadre en què vols buscar (Salut, Dental o Serveis Complementaris)
 • Selecciona l’especialitat/prova o tractament
 • Pots incorporar a la cerca el nom del centre (opcional)
CONSULTA MÈDICA NO PRESENCIAL (VIDEOCONSULTA)
A Adeslas tenim el compromís de continuar donant resposta a les teves necessitats assistencials. Per això, i perquè en les circumstàncies actuals encara és més important, hem desenvolupat les capacitats tecnològiques perquè els professionals del nostre quadre mèdic et puguin atendre de manera no presencial a través de videoconsulta i teleconsulta, sense que t’hagis de desplaçar de casa. Més Informació.
RECEPTA ELECTRÒNICA ADESLAS
SOL·LICITA ON-LINE AUTORITZACIONS PER A PROVES DIAGNÒSTIQUES

Fer una sol·licitud d’autorització és molt fàcil. Un cop siguis a l’ Àrea Client a través del menú lateral esquerre accedeixes a Serveis Mèdics > Autoritzacions. Tens dues maneres de fer la sol·licitud d’autorització, pots triar la que et convingui més:

 • Adjuntant una foto: pots fer una foto al taló que t’ha proporcionat el metge i adjuntar-la al formulari que et mostrem a la secció d’autoritzacions. Un cop rebem la sol·licitud ens posarem en contacte amb tu.
 • Emplenant un talonari on-line, aquest pas és una mica més llarg, però per gestionar algunes autoritzacions et serà més àgil, ja que podràs obtenir l’autorització de manera directa sense haver d’esperar resposta a la sol·licitud.
SOL·LICITAR EL REEMBORSAMENT DE LES DESPESES MÈDIQUES COBERTES PER LA PÒLISSA

Per fer un reemborsament, entra a l'Àrea Client i, al menú lateral esquerre, accedeix a Rebuts i Pagaments > Reemborsaments. Només has de seguir els passos que et mostrem en pantalla i emplenar la informació que et demanem.

ACCEDIR AL SERVEI D’ORIENTACIÓ MÈDICA

Entra a l’Àrea Client i accedeix a Serveis mèdics > Orientació Online En aquest apartat podràs fer un seguiment a consultes on-line que ja tinguis obertes, o bé podràs crear una nova consulta. Per crear una nova consulta, has d’emplenar el formulari i en menys de 48 hores tindràs una resposta per part del professional mèdic.

GESTIONAR LA PÒLISSA I LES DADES PERSONALS

Din de l'Àrea Client, accedeix a . Les teves assegurances. Es desplegarà un menú en el qual podràs consultar les assegurances que tinguis, modificar-ne les dades o sol•licitar un duplicat de targeta.

INFORMACIÓ SOBRE REBUTS I COPAGAMENTS

Dins de l’Àrea Client

 • Copagaments: pots consultar els teus rebuts de copagaments aquí
 • Estat dels rebuts: aquí

A continuació, et recordem els telèfons de contacte que tens a la teva disposició per fer tràmits i gestions relacionades amb l’assegurança de salut (si no ho has pogut fer a través de l'Àrea Client):

Informació per a mutualistes

Si ets assegurat d’Adeslas, al web de la mutualitat tindràs tota la informació relativa a la cobertura i prestació del teu servei de salut.

Centre de Coordinació d’Urgències Adeslas per a Mutualistes: 900 32 22 37

Informació per a assegurats a l’estranger

Assistència mèdica en viatge

Si ets a l’estranger i necessites assistència mèdica has de trucar al número del servei SOS ASISTÈNCIA, que apareix al revers de la targeta Adeslas, i que és el següent:

Telèfon SOS Assistència: +34 91 745 32 80

Expatriats

Si ets assegurat del producte Adeslas Expats tens a la teva disposició els mitjans de contacte i informació següents: