Adeslas
Productes DENTALS Franquícies*
Adeslas DENTAL MAX Descargar
Adeslas DENTAL FAMILIA Descargar

* Franquícies dentals: Import que l'assegurat ha d'abonar al professional sanitari o centre mèdic per cada tipus o classe de servei odontològic que, inclòs en la cobertura de l'assegurança, se li presti l'assegurat. Aquest import és diferent en funció de les diferents classes de serveis odontològics i la seva quantia pot ser actualitzada anualment.