SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros utiliza cookies propias y de terceros en este sitio web para mejorar sus servicios, elaborar información estadística y mostrar publicidad, contenidos o servicios personalizados a través del análisis de su navegación para lo cual es necesario compartir datos y perfiles no vinculados directamente a su identidad con operadores publicitarios y otros intermediarios. Si sigue navegando entendemos que acepta su uso. Puede obtener más información sobre el uso de las cookies en nuestra Política de Cookies
Inicia
SegurCaixa Adelas

 ‭(Amagat)‬ Editor de contingut

Targeta Sanitària


La targeta personal Adeslas SegurCaixa facilita la identificació de l’assegurat i la prestació dels serveis mèdics que necessiti, coberts segons el condicionat de la seva pòlissa, i en simplifica els tràmits administratius.


Validesa

Cada persona coberta per l’assegurança d’Adeslas té la seva pròpia targeta, que és personal i intransferible i ha d’anar signada pel titular. Abans d’acabar el període de validesa en rebrà una de nova.

Assegurats menors d’edat

Els menors de 18 anys també tenen la seva pròpia targeta, i ha de ser signada pel mare, la mare o el tutor.

Pèrdua o deteriorament

Quan es produeixi el robatori, pèrdua, deteriorament o es noti alguna anomalia en la targeta, s’ha de comunicar al nostre Servei d’Atenció al Client 24 hores 902 200 200 o a qualsevol de les nostres oficines. S’anul·larà l’anterior i te n’enviarem una de nova.

Utilització

Sempre que s’accedeix a algun dels serveis dels nostres quadres mèdics cal presentar la targeta Adeslas SegurCaixa i signar el rebut corresponent al servei prestat.

Com s’indica en el dors de la targeta, els professionals sanitaris et poden sol·licitar, a més, un document acreditatiu de la teva personalitat com a titular de la targeta.

S’ha d’utilitzar per rebre el servei que es vol en:

  • Consultes
  • Proves diagnòstiques
  • Tractaments
  • Ingressos
  • Urgències
  • Gestions a les nostres oficines
Àmbit

Actualment, la targeta Adeslas SegurCaixa està implantada i cal utilitzar-la en províncies que figuren en el mapa de color blau fosc. La utilització de la targeta Adeslas SegurCaixa és la mateixa en cada una d’aquestes províncies, tant si és la teva residència habitual, com si t’hi trobes per un desplaçament ocasional.

Si tens la targeta i t’has desplaçat a una de les províncies de color blau clar, has de contactar amb el Servei d’Atenció al Client 24 hores, trucant al telèfon 902 200 200. Aquest servei t’informarà i, fins i tot, et gestionarà la cita amb el facultatiu o servei que escullis.

Si el desplaçament ha estat a Cantàbria o a Guipúscoa cal disposar necessàriament de talons d’assistència sanitària, exclusius per a aquestes províncies, que es faciliten a les oficines de les mutualitats corresponents, les adreces de les quals figuren a la secció Directori d’oficines.

Si vius a Astúries, Cantàbria, Biscaia, Guipúscoa o Navarra i et desplaces a una altra província, has d’utilitzar els talons d’assistència habituals de la teva província.

Tens cap dubte? 902 242 242 Atenció al client les 24h