RESOL AQUÍ ELS TEUS DUBTES

Sobre la COVID-19, simptomatologia, tractament i altres dades d'interès per als assegurats

Información COVID 19

En cas de contacte estret amb algú amb sospita o confirmació de COVID-19, hauràs de contactar amb els serveis de salut de la teva comunitat autònoma. Si presentes simptomatologia i tens prescripció mèdica, pots anar directament als laboratoris indicats per fer el test. Per a qualsevol altra gestió, hauràs de trucar al Servei d’Atenció al Client.

Resol aquí els dubtes principals sobre la COVID-19

QUÈ ÉS EL CORONAVIRUS SARS-COV-2?

Els coronavirus són una àmplia família de virus que poden causar infecció en els éssers humans i en una varietat d’animals. El nou coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que afecta els humans i que es transmet de persona a persona. Segons s’avança en el coneixement i la situació epidemiològica, es van actualitzant les recomanacions.   

QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES DE LA COVID-19?

Es considera persona amb clínica compatible la persona amb símptomes respiratoris aguts consistents en un inici sobtat els últims 10 dies de qualsevol dels símptomes següents: tos, dispnea, mal de gola o rinorrea, amb febre o sense. Altres símptomes com ara anòsmia, agèusia, diarrees, dolor toràcic o cefalea, entre d’altres, es poden considerar també símptomes de sospita d’infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

 

 

QUINS SÓN ELS GRUPS VULNERABLES?

Es consideren grups vulnerables les persones de 60 anys o més, les immunodeprimides per causa intrínseca o extrínseca i les embarassades.

 

QUINA ÉS LA SITUACIÓ A ESPANYA?

Es pot consultar la situació actualitzada aquí.

QUÈ PUC FER PER PROTEGIR-ME I PROTEGIR ELS ALTRES?

Les mesures genèriques de protecció individual respecte de malalties respiratòries inclouen:

  • Fer una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques).        
  • Tapar-se la boca i el nas amb el colze flexionat per tossir o esternudar. 
  • Fer servir mocadors d’un sol ús, llançar-los després de fer-los servir i rentar-se les mans immediatament després. 
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans en faciliten a transmissió. 
  • Mantenir una distància física de seguretat d’almenys 1,5 metres d’altes persones. 
  • Tenir precaució amb les superfícies que més  es toquen i netejar-les amb regularitat.
  • Fer servir mascareta segons les indicacions vigents en cada moment.
  • Ventilar de manera freqüent els espais tancats.     

 

QUÈ HE DE FER SI EN TINC SÍMPTOMES?

Les persones que presentin símptomes han d’extremar les precaucions i reduir tant com puguin les interaccions socials, fer servir de manera  constant la mascareta i mantenir una higiene de mans adequada durant els 10 dies posteriors a l’inici dels símptomes. En cas de dubte sobre si compleixes els criteris d’indicació de prova diagnòstica, pots contactar amb el nostre servei d’orientació mèdica.

QUÈ HE DE FER SI CONEC ALGÚ AMB SOSPITA DE TENIR COVID-19 O QUE TÉ COVID-19

Només es fa la identificació de contactes estrets en els àmbits considerats vulnerables (centres sanitaris assistencials, centres sociosanitaris i centres de dia que presten assistència sociosanitària, centres penitenciaris i altres centres amb persones institucionalitzades). 
Els contactes estrets no han de fer quarantena. No obstant això, durant els 10 dies posteriors a l’última exposició han d’extremar les precaucions i reduir tant com puguin les interaccions socials, fer servir de manera  constant la mascareta i mantenir una higiene de mans adequada. Cal evitar especialment el contacte amb persones vulnerables.

 

 

QUINES PROVES ES FAN EN AQUEST MOMENT PER DIAGNOSTICAR LA INFECCIÓ ACTIVA?

En el moment actual, es disposa principalment de dues proves de detecció d’infecció activa: una prova ràpida de detecció d’antígens i una detecció d’ARN viral mitjançant una RT-PCR (o tècnica equivalent). En tots dos casos, es fa servir un hisop (bastonet) per agafar una mostra de fluid del nas o la gola.

 

COBREIX ADESLAS L’ASSISTÈNCIA MÈDICA PER COVID-19?

SegurCaixa Adeslas dona cobertura al diagnòstic per sospita clínica de COVID-19 i també atenció sanitària als casos confirmats amb els límits, l’abast i la xarxa assistencial que determini l’assegurament.

 

EN QUINS CASOS COBREIX ADESLAS LES PROVES DIAGNÒSTIQUES PER A LA COVID-19?

SegurCaixa Adeslas cobreix les proves diagnòstiques del SARS-CoV-2 indicades i prescrites abans de fer determinades intervencions quirúrgiques o determinades hospitalitzacions, seguint les recomanacions vigents. En aquest cas, no cal demanar autorització de la companyia per a les proves del SARS-Cov-2. Per fer-te la provar pots anar directament als laboratoris concertats amb la targeta sanitària i la prescripció mèdica. 

En cas que t’hagis de fer les proves del SARS-CoV-2 pel fet de presentar simptomatologia clínica associada a la COVID i ser d’un grup vulnerable, SegurCaixa Adeslas cobreix les proves i requereix que demanis l’autorització prèviament, perquè la companyia pugui valorar cada cas i emetre l’autorització (si compleixes els criteris per estar cobert).        
Perquè SegurCaixa Adeslas pugui fer aquesta valoració, l’assegurat ha de demanar l’autorització presentant la documentació següent per revisar el seu cas:              

Prescripció del metge.
Un informe mèdic detallat fet pel professional que prescriu la prova, detallant els símptomes del pacient, la prova que es farà (per a la qual es demana prèviament la prova de detecció de la COVID-19) o la intervenció que cal fer i que requereix que es faci la prova de detecció.             
Fer una sol·licitud on-line d’autorització és molt fàcil. Des de l’Àrea Client, al menú lateral esquerre, clica Serveis Mèdics > Autoritzacions.

Per als altres supòsits no coberts per les pòlisses d’assegurança d’assistència sanitària, SegurCaixa Adeslas ofereix a tots els seus assegurats d’assistència sanitària la possibilitat de fer-se aquestes proves a preus especials en una selecció de centres sanitaris, perquè puguin saber si tenen o no infecció activa per COVID-19 o detectar anticossos abans de fer un viatge, visitar la família, reincorporar-se a la feina o per qualsevol altra raó. Informa-te’n aquí.

 

COBREIX ADESLAS LES PROVES EN CAS DE CONTACTES ESTRETS ASIMPTOMÀTICS?

Les proves per a la vigilància epidemiològica dels contactes estrets asimptomàtics són responsabilitat dels Serveis de Salut Pública de les diferents comunitats autònomes o dels Serveis de Salut Laboral en cas de personal que s’hagi de reincorporar a la feina. En el marc d’aquesta responsabilitat, cada comunitat autònoma determina el criteri que cal seguir per fer les proves de diagnòstic a contactes estrets asimptomàtics i es fa responsable de fer les proves en aquests casos.

Font: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Addicionalment, en els supòsits no coberts per les pòlisses d’assegurança d’assistència sanitària, SegurCaixa Adeslas ofereix la possibilitat de fer-se aquestes proves a preus especials en una selecció de centres sanitaris a tots els assegurats d’assistència sanitària, perquè puguin saber si tenen o no infecció activa per COVID-19 i/o detectar anticossos abans de fer un viatge, visitar la família, reincorporar-se a la feina o per qualsevol altre motiu. Informa-te’n aquí.

EM PUC FER UNA PROVA DIAGNÒSTICA DE LA COVID-19 ENCARA QUE NO ME L’HAGIN PRESCRIT?

En els supòsits no coberts per les pòlisses d’assegurança d’assistència sanitària, SegurCaixa Adeslas ofereix la possibilitat de fer-se aquestes proves a preus especials en una selecció de centres sanitaris a tots els assegurats d’assistència sanitària, perquè puguin saber si tenen o no infecció activa per COVID-19 i/o detectar anticossos abans de fer un viatge, visitar la família, reincorporar-se a la feina o per qualsevol altre motiu. Informa-te’n aquí.

ON EM PUC INFORMAR SOBRE LA VACUNACIÓ DE LA COVID-19?

La vacunació contra la COVID-19 l’estan gestionant el Ministeri de Sanitat i els serveis de salut de cada comunitat autònoma per a tota la població.
Pots accedir a la informació a aquest respecte al web del Ministeri, i també al de la teva comunitat. Si pertanys a una mútua de funcionaris, també ho pots consultar a la seva pàgina.

<