Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Adeslas augmenta el seu benefici net un 35,8%, fins als 191 milions d'euros

 
  • El volum de primes puja a 3.289 milions d'euros, un 8,6% més que l'any anterior, davant un creixement mitjà del sector No Vida del 4,7%

  • Adeslas referma el seu lideratge en Salut, amb un volum de primes de 2.205 milions d'euros, i guanya 0,4 punts en quota de mercat, fins al 28,5%

  • L'empresa, integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, augmenta el seu nombre de clients un 7,2%, fins als 6 milions

  • La ràtio combinada se situa per sota del 90%

  • La companyia ha duplicat la seva quota de mercat No Vida des del 2009 fins al 10%


7 de març de 2017. SegurCaixa Adeslas, companyia integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, tanca el 2016 amb un benefici net de 191 milions d'euros, un 35,8% més que l'any anterior. Els ingressos per primes creixen un 8,6%, quatre punts per sobre del mercat No Vida, fins a 3.289 milions d'euros.

L'asseguradora es consolida així com l'entitat que, de manera individual, aconsegueix un creixement més gran d'entre les cinc primeres del rànquing de No Vida i assoleix una quota de mercat del 10%. Aquest percentatge suposa duplicar la seva participació en el mercat des de l'inici de la crisi, el 2009.


El bon comportament de la sinistralitat, l'eficiència operativa i el creixement més gran en els rams més rendibles impulsen la millora de la ràtio combinada en 1,3 punts percentuals, fins al 89,2%, mentre que l'any passat se situava en el 90,5%, contribuint així de manera decisiva al creixement del resultat.


El resultat net es formula d'acord amb l'última reforma del Codi de Comerç. Aquesta reforma va entrar en vigor l'1 de gener de 2016 i obliga a l'amortització dels actius intangibles de vida útil indefinida, en aquest cas per un import de 63 milions d'euros.


Per la seva banda, el nombre de clients arriba als sis milions
, un 7,2% més que el 2015. Aquesta xifra s'aconsegueix gràcies a la bona evolució de tots els segments. L'increment permet a SegurCaixa Adeslas millorar la seva quota de mercat en els principals rams.


Segons Javier Mira, President Executiu de SegurCaixa Adeslas, "les xifres mostren la solidesa de la companyia i l'èxit d'un model de negoci que ens permet créixer més que el mercat i fer-ho de manera rendible any rere any".


Les primes de nova producció també tenen un bon comportament, especialment en els rams de Salut i Multirisc. Amb un augment del 4,2% sobre l'exercici precedent, arriben a 678 milions d'euros. "Aquest increment es fonamenta en una estratègia comercial basada en la innovació tant en canals com en productes, que ens permet arribar de manera més efectiva al client", assenyala Javier Murillo, Conseller-Director General de SegurCaixa Adeslas.

 

Salut

Adeslas reforça un any més el seu lideratge
en assegurances de Salut. Les primes obtingudes pugen a 2.205 milions d'euros, un 6,7% més que el 2015 i per sobre del creixement del sector, que augmenta un 5,1%. La quota de mercat de la companyia és del 28,5%, gairebé 13 punts percentuals per sobre del seu immediat competidor. El nombre d'assegurats del ram creix un 7,8%, fins a més de 3,6 milions.

Cal destacar el bon comportament de l'assegurança dental, on Adeslas té més de la meitat del mercat i l'activitat de la qual augmenta un 20%.

 

Multirisc

Registra un creixement en ingressos del 13,7%, davant el 3,2% de la mitjana del sector. SegurCaixa Adeslas supera així els 483 milions d'euros en primes en aquest ram i es col·loca en el tercer lloc del mercat, amb una quota del 7,1%. Per segments, destaca la bona evolució a Llar, on la companyia ocupa la segona posició del ram, amb un augment del 14,5% en els seus ingressos per primes, fins a 377 milions d'euros.


Accidents

Accidents manté el ritme de progressió d'anys anteriors. El 2016 creix un 15,9%, davant el 5,3% del sector. Els ingressos per primes en aquest àmbit d'activitat són de 121 milions d'euros, que consoliden la primera posició del rànquing amb una quota del 12,4% del mercat.


Auto

El volum de primes puja a 224 milions d'euros, un 16,4% més que el 2015, davant un augment del mercat del 5,1%. El nombre de pòlisses en cartera ja supera el mig milió, a causa de l'èxit de les noves estratègies de captació.

 

Decessos

En aquesta activitat, les primes pugen a 117 milions d'euros, que revaliden la quarta posició en el mercat. El nombre d'assegurats creix un 7,9% i se situa en 663.000.


Increment de la diversificació


Les xifres de creixement registrades en els rams No Salut reflecteixen els resultats positius que està donant l'aposta per la diversificació duta a terme per la companyia. De manera agregada, aquests rams ja ingressen més de 1.000 milions a l'any en primes i representen el 33% del total d'ingressos de SegurCaixa Adeslas. Aquesta diversificació també es veu reflectida en la distribució d'assegurats, que suposen prop del 50% del total de la cartera.


Perspectives i impacte social

L'objectiu de SegurCaixa Adeslas per a aquest any és seguir creixent de manera rendible en un entorn de forta competència i establir les bases que marcaran el proper pla estratègic triennal, que començarà el 2018. En el segon exercici de vigència de l'actual pla 2015-2017 ja s'han superat moltes de les seves previsions.

L'activitat de la companyia cada vegada té un impacte social més gran. El President Executiu de SegurCaixa Adeslas destaca que "som al costat del client quan més ho necessita, i l'acompanyem en el seu dia a dia resolent les seves necessitats d'assegurament. I això es reflecteix, per exemple, en més de 30 milions de consultes mèdiques de tot tipus ateses anualment o en 426.000 sinistres de la llar gestionats". La companyia té uns índexs de satisfacció de client de més del 90% en tots els seus serveis.

 

 

Pots descarregar-te tot el material de la roda de premsa a:

Descarregar-


 

DOCUMENTS D`INTERÈS

Descarregar la nota d​e​ premsa​​​​​​​​​​​​​​​