Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Adeslas va obtenir un benefici net de 85 milions d'euros

 

  • El volum total de primes va arribar als 1.441 milions d'euros, xifra que suposa un creixement en ingressos del 10,81%.
  • Tots els rams d'activitat de la companyia presenten creixements superiors als del mercat.
  • La xifra de clients va arribar als 5,3 milions d'assegurats, amb un creixement del 6,5%.
  • SegurCaixa Adeslas continua reforçant el seu lideratge en l'assegurança de salut a través de la marca Adeslas, amb una quota de mercat del 27,54%.

28 de juliol de 2014. SegurCaixa Adeslas, empresa integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, va obtenir un benefici net consolidat de 85 milions d'euros en el primer semestre del 2014, amb un increment del 60,7% respecte al 2013.

Aquestes xifres responen a la intensa activitat comercial desenvolupada, amb creixements superiors en tots els rams als del mercat, així com a un bon comportament de la sinistralitat. En aquest sentit, cal destacar la contribució dels rams de multirisc i d'autos, que presenten una evolució millor que la prevista.

Addicionalment, el benefici inclou una contribució més gran dels resultats financers a causa de la realització de plusvàlues en la cartera d'actius de renda fixa durant el primer semestre. Aquest efecte es compensarà en la segona meitat de l'any, de manera que l'evolució del benefici net s'aproximarà al creixement del negoci.

Pel que fa al volum de primes, SegurCaixa Adeslas va obtenir un total de 1.441 milions d'euros, augmentant el seu volum d'ingressos un 10,81% respecte al mateix període de l'exercici anterior, en un mercat assegurador de No Vida que es manté estable (-0,07% segons l'Informe d'evolució del mercat assegurador d'ICEA).

La xifra de clients va arribar als 5,3 milions d'assegurats, amb un creixement del 6,5% respecte al primer semestre del 2013.

 

Ram de Salut

Adeslas va aconseguir un volum de primes de 989 milions d'euros, un 5,15% més que en el primer semestre de l'any passat, amb un creixement per damunt de la mitjana del sector, que ho va fer en un 3,05%.

Adeslas va incrementar un 4,8% la seva cartera de clients en aquest ram, els quals es van situar en més de 3,4 milions.

 

Ram de Multirisc

El volum total de primes per a aquest ram va ser de 194 milions d'euros, un 17,92% més que en el mateix període del 2013, enfront d'un mercat que creix un 0,22%.

El creixement de multirisc ha estat impulsat especialment per les assegurances de la llar i de comerços. En la llar, les primes es van incrementar un 18,1% fins als 158 milions d'euros, i les assegurances de comerços van assolir un volum de primes de 23 milions d'euros, un 14,5% més.

Multirisc és un ram que manté un creixement rendible sostingut i, per tant, la seva aportació és clau per aconseguir els resultats de la companyia.

 

Rams d'Autos, Decessos, Accidents i Altres

El ram d'Autos va aconseguir un volum de primes de 87 milions d'euros, amb un creixement del 7,35% respecte al primer semestre del 2013. Aquesta xifra és especialment rellevant, ja que suposa una acceleració de la taxa de creixement i contrasta amb l'evolució del mercat, que s'ha contret un 2,31%.

També el nombre de pòlisses del ram presenta taxes de creixement del 13%, i s'ha superat la xifra de 400.000 pòlisses d'autos.

Destaca la important evolució del ram de Decessos, que en aquest primer semestre ha superat els 500.000 assegurats i ha arribat als 92 milions d'euros en primes. Aquesta xifra suposa un 57,6% més que en el mateix període de l'any anterior.

Per la seva banda, el volum total de primes per als rams d'Accidents i Altres és de 80 milions d'euros, un 40% més que en el primer semestre del 2013.


 

SegurCaixa Adeslas és la companyia de No Vida líder a Espanya en assegurances de salut, integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank. Juan Hormaechea n'és el President Executiu i Javier Murillo, el Conseller-Director General.​​​​​

DOCUMENTOS DE INTERÉS
Descargar la nota de prensa (127 Kb.)