Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Adeslas va guanyar 204 milions d'euros el 2015, un 18,8% més

 
SegurCaixa Adeslas va guanyar 204 milions d'euros el 2015, un 18,8% més
  • El volum de primes va pujar a 3.029,2 milions d'euros, un 7,4% més que l'any anterior, cinc punts per sobre de la mitjana del sector
  • Adeslas consolida el seu lideratge en salut, amb un volum de primes de 2.067 milions d'euros i una quota de mercat del 28,1%
  • La companyia, integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, va augmentar el seu nombre de clients un 4,2%, fins als gairebé 5,6 milions
  • La nova producció anualitzada va créixer un 15,8%, fins als 656,2 milions d'euros​

2 de març de 2016. SegurCaixa Adeslas, companyia integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, va tancar l'exercici 2015 amb xifres que reforcen la seva destacada evolució en el mercat assegurador espanyol de No Vida. El nombre de clients es va elevar a 5,6 milions, un 4,2% més que el 2014. Aquest increment permet millorar en els principals rams la quota de mercat i ser l'entitat que més creix de les 10 primeres, amb un augment de gairebé cinc punts per sobre de la mitjana dels rams No Vida.


Com a conseqüència de l'excel·lent activitat comercial, el volum de primes va superar per primera vegada els 3.000 milions d'euros, fins a 3.029,2 milions. Aquesta dada suposa un increment del 7,4% respecte al 2014, percentatge que es compara favorablement amb el 2,4% de creixement mitjà del mercat. En quatre anys, les primes de la companyia han augmentat en més de 800 milions.

 

Segons el seu President Executiu, Javier Mira, "aquestes xifres mostren la fortalesa de la companyia i que l'estratègia que estem aplicant ens permet créixer més que el mercat i amb rendibilitat".

 

Les primes de nova producció anualitzades també van tenir un bon comportament. Amb un augment del 15,8% sobre l'exercici precedent, van arribar als 656,2 milions d'euros. "Aquest increment es deu a l'enorme esforç comercial realitzat en la captació de nous clients a través de tots els canals, especialment el bancassegurador, que ens permet arribar d'una manera més efectiva al client", assenyala Javier Murillo, Conseller i Director General de SegurCaixa Adeslas. Els creixements més grans es van registrar a Salut, seguit per Decessos i Multirisc. Les noves operacions d'assegurança procedeixen principalment de particulars i negocis.

 

El benefici net, per la seva banda, va arribar a 204 milions d'euros, un 18,8% més. Aquest resultat va superar les previsions, malgrat la intensa competència i la inestabilitat dels mercats financers, marcats per una gran volatilitat i pels baixos tipus d'interès. El benefici va mantenir una progressió ascendent i en tres anys ha crescut un 88%.

 

La ràtio combinada reflecteix el bon comportament dels resultats de l'asseguradora, ja que se situa el 2015 en un 90,8%, davant del 92,1% del 2014.

D'altra banda, el marge de solvència de l'entitat arriba al 284% de la quantia mínima exigida per Solvència I.

 

SegurCaixa Adeslas 2015 2014 Variació
Primes (milions d'euros)3.029,22.820,1 +7,4%
Ben. Net (milions d'euros)204,1171,8 +18,8 %
Ràtio combinada (%)90,892,1 -1,3 p. p.
Clients5,65,3 +4,2%

 

 

Salut

 

Adeslas consolida el seu lideratge i augmenta la seva penetració en assegurances de salut. Les primes van pujar a 2.067 milions d'euros, un 3,3% més que el 2014 i per sobre del creixement del sector. La quota de mercat de la companyia és del 28,1%, gairebé el doble que el seu immediat competidor. El nombre de clients del ram va augmentar un 7,1%, fins a més de 3,3 milions.

Cal destacar el bon comportament de l'assegurança dental, en què Adeslas és líder del mercat i la cartera de la qual es va incrementar en 232.000 persones, fins a arribar a més d'1,6 milions de clients. La xarxa dental ja disposa de 150 clíniques pròpies amb 2.560 empleats, dels quals 1.122 són odontòlegs. "L'any passat vam atendre més de mig milió de persones a les nostres clíniques dentals, amb la garantia de qualitat i seguretat que aporta una marca amb la trajectòria i la solvència d'Adeslas", subratlla Murillo.

Respecte a la resta de rams, l'aposta de l'asseguradora per la diversificació obté resultats molt positius, amb creixements superiors al 10% en els principals rams d'activitat.

 

Multirisc

Aconsegueix un creixement en ingressos del 12,4%, davant de l'1,6% de la mitjana del sector. Per primera vegada se superen els 400 milions d'euros en primes, amb 425 milions. La quota de mercat de SegurCaixa Adeslas en aquest ram ja arriba al 6,4%.

 

Accidents

Accidents va mantenir el ritme de forta progressió d'anys anteriors. El 2015 va créixer un 24%, davant del 3,6% del sector. Els ingressos per primes en aquest àmbit d'activitat van ser de 105 milions d'euros, la qual cosa ens situa en la primera posició del rànquing.

 

Auto

El volum de primes va pujar a 193 milions d'euros, un 12,7% més que el 2014, mentre que l'augment del mercat va ser de l'1,7%. El nombre de pòlisses en cartera va pujar a 473.000, a causa de l'èxit de les noves estratègies de captació segmentada i productes plurianuals.

 

Decessos

En aquesta activitat les primes van créixer el 21,9%, fins als 151 milions d'euros, mentre que el mercat va augmentar el 4,1%. S'han superat les 268.000 pòlisses, amb un increment notable del producte de prima única.

 

Perspectives 2016

L'objectiu per al 2016 de SegurCaixa Adeslas és seguir avançant en el compliment del pla estratègic 2015-2017. En el seu primer exercici d'aplicació es van superar els objectius, tal com va assenyalar Javier Mira, "la qual cosa ens anima a continuar reforçant el nostre model de companyia innovadora, propera al client i de creixement rendible".

 

Pots descarregar-te tot el material de la roda de premsa a ​

SegurCaixa Adeslas és la companyia No Vida líder a Espanya en assegurances de salut, integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank. Javier Mira n'és el President Executiu i Javier Murillo, el Conseller-Director General.


DOCUMENTOS DE INTERÉS

Descarga la nota de prensa​​