Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Adeslas va guanyar 81,6 milions fins al juny

 

El resultat assegurador va augmentar el 31,1% respecte al primer semestre del 2015

  • El volum de primes en el primer semestre de l'any es va incrementar un 6%, fins als 1.675 milions d'euros​
  • La xifra total de clients va augmentar fins als 5,9 milions d'assegurats, un 3,6% més que fa un any

  • El resultat net comparable és de 100,5 milions d'euros, gairebé un 8% més que en el mateix període del 2015, sense les noves amortitzacions sobre actius intangibles introduïdes per la reforma del Codi de ComerçMadrid, 2 d'agost de 2016. SegurCaixa Adeslas, empresa integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, va registrar un benefici net de 81,6 milions d'euros en el primer semestre, un 12,4% menys que l'any anterior. Aquest resultat incorpora un impacte net de 18,9 milions d'euros per les noves dotacions que exigeix la reforma introduïda en el Codi de Comerç. Aquesta reforma, que va entrar en vigor l'1 de gener, exigeix l'amortització d'actius intangibles de vida útil indefinida. A perímetre comparable, descomptat l'efecte d'aquestes noves amortitzacions, el benefici net se situaria en 100,5 milions d'euros, un 7,9% més que el juny del 2015.

En el primer semestre destaca la bona marxa del negoci assegurador, que va obtenir un resultat brut de 136,6 milions d'euros. Aquesta xifra suposa una millora del 31,1% sobre l'any anterior i ha permès compensar l'impacte que van tenir sobre les inversions financeres la inestabilitat dels mercats i els baixos tipus d'interès.

La solidesa del model de negoci i les mesures adoptades en el marc del nou pla estratègic de SegurCaixa Adeslas van impulsar una millora en la ràtio combinada, la qual es va reduir en 1,8 punts percentuals, fins a situar-se en el 90,7%.

El volum de primes en el primer semestre de l'any va ser de 1.675,3 milions d'euros. La xifra suposa un creixement del 6% respecte al mateix període de l'exercici anterior, gairebé dos punts percentuals per sobre del desenvolupament del mercat No Vida, que va augmentar un 4,2%. Les xifres de SegurCaixa Adeslas comparen amb un primer semestre del 2015 que encara incloïa la concessió administrativa d'Alzira. A perímetre comparable, el creixement seria del 8,8%.

El nombre de clients de la companyia es va situar en 5,9 milions al tancament de juny, amb un creixement interanual del 3,6%, afavorit per la bona marxa de Particulars, Pimes i Autònoms.

Tots els principals rams de la companyia van registrar evolucions positives:

Salut

El ram de Salut va registrar un volum d'ingressos per primes de 1.065,7 milions d'euros, un 2,8% més que fa un any. Sense tenir en compte l'efecte de la concessió administrativa d'Alzira, l'augment va ser del 6,9%, gairebé el doble que el mercat, que va pujar un 3,8%. Va destacar el bon comportament del negoci Dental.

Multiriscos

Les primes en assegurances Multiriscos van créixer un 15,8%, fins a 257,9 milions d'euros, cinc vegades més que l'evolució del mercat, que va ser del 3%. L'aportació de les assegurances de la Llar en el semestre va ser molt important, amb un creixement del 16,7%.

Auto

El primer semestre de l'any va ser molt positiu per al ram d'Auto, que va tenir una pujada del 21,1% en els ingressos per primes respecte al mateix període de l'any anterior, fins a arribar als 117,1 milions d'euros.

Accidents i Altres

Els rams d'Accidents i Altres van registrar un comportament especialment favorable en el primer semestre de l'any, amb un creixement del 41% en el volum de primes, les quals es van situar en 153,7 milions d'euros.

D'altra banda, SegurCaixa Adeslas va emprendre en el primer semestre una remodelació del seu Consell d'Administració per adaptar-se a les exigències per a entitats asseguradores de la Llei d'Auditoria de Comptes. Així, ha incorporat dos vocals independents al Consell, que també formaran part de la seva Comissió d'Auditoria. Aquests nous consellers són Javier de Busturia, que presidirà la Comissió, i Carmina Ganyet. A més, a proposta de Mutua Madrileña es van incorporar al Consell Rafael Arnedo i Tristán Pasqual del Pobil. Després d'aquests canvis, el Consell d'Administració de SegurCaixa Adeslas ha passat de tenir vuit membres als dotze actuals.

DOCUMENTS D`INTERÈS

Descarregar la nota d​e​ premsa​​​​​​​