Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Adeslas va obtenir un benefici net de 108,6 milions d'euros

Beneficio 108 millones
  • El volum total de primes va arribar als 2.431,3 milions d'euros, un 7,6% més, mentre que el mercat de no-vida va disminuir un 1,9%.
  • Les primes de salut van sumar 1.838,1 milions d'euros i el creixement total de la companyia en aquest ram es va situar en el 3,6%, reforçant el seu lideratge en salut, amb una quota de mercat del 27%.
  • Tots els rams d'activitat de la companyia van créixer per damunt de la mitjana del mercat.
  • El nombre de clients es va incrementar un 5,3% el 2012, fins a arribar als 4,9 milions, amb més de 3,1 milions d'assegurats de salut.
  • El creixement de la companyia el 2012 ha estat fortament recolzat per la xarxa bancària, i és líder en distribució bancasseguradora en els rams de multirisc de la llar i autos.

Madrid, 6 de març de 2013.- SegurCaixa Adeslas, companyia participada per Mutua Madrileña –i integrada en el seu grup empresarial– i CaixaBank, va obtenir un benefici net de 108,6 milions d'euros el 2012, un 8,4% més que en l'exercici anterior, gràcies a la bona evolució en tots els rams en què opera, els quals van experimentar un creixement superior a la mitjana del mercat.

Pel que fa a volum d'ingressos, la companyia va arribar als 2.431,3 milions d'euros, la qual cosa suposa incrementar el volum de negoci en un 7,6% en termes homogenis. SegurCaixa Adeslas es consolida com a segona entitat de no-vida del sector assegurador espanyol, amb un creixement en primes durant el 2012 especialment destacable, tenint en compte que el mercat de no-vida va retrocedir un 1,9%.

La xifra de clients de la companyia va superar els 4,9 milions d'assegurats, la qual cosa suposa un increment net de 246.000 nous clients durant l'any 2012, un 5,3% més que l'any anterior.

El creixement de SegurCaixa Adeslas el 2012 ha estat fortament recolzat per la xarxa bancària, i és líder en la distribució bancasseguradora en els rams de multirisc de la llar i autos.

Els bons resultats obtinguts el 2012 impulsen la consecució dels objectius de futur definits en el Pla Estratègic 2012-2014.

Salut

Adeslas SegurCaixa va aconseguir un volum de primes de 1.838,1 milions d'euros, la qual cosa va suposar un increment del 3,6% en un mercat que va augmentar el 3,1% en el mateix període. La companyia continua reforçant la seva posició de líder en assegurances de salut, amb una quota de mercat del 27%, a més de 10 punts de distància del següent competidor, i representa el 31,4% del creixement total de l'assegurança de salut el 2012.

L'important avanç experimentat durant aquest període en el ram de salut s'explica, en gran manera, pel bon comportament dels segments d'individuals i de pimes. En aquest darrer segment, el volum global de primes s'ha incrementat un 17% a causa de la bona acceptació de l'oferta per a aquest col·lectiu. En total, la xifra de clients de salut de la companyia supera els 3,1 milions d'assegurats.

El 2012 Adeslas Dental ha posat en marxa un ambiciós pla de creixement, amb 25 noves clíniques dentals pròpies en aquest exercici. El pla suposa l'obertura d'un total de 71 clíniques en un període d'un any i mig, amb una inversió de 31 milions d'euros i la contractació de més de 1.000 professionals.

El 2013, el negoci dental de SegurCaixa Adeslas disposarà d'una xarxa de 152 clíniques pròpies i una plantilla de més de 2.200 empleats.

Multirisc

El volum total de primes per a aquest ram va ser de 289,9 milions d'euros, un 16,5% més que en l'exercici 2011, en un entorn de creixement mitjà del mercat del 0,7%.

Multirisc continua sent un ram clau per a la consecució dels bons resultats de la companyia. El creixement del ram ha estat impulsat especialment per les assegurances de la llar, que van augmentar un 10,4% en volum de primes fins a arribar els 235,7 milions d'euros.

Un any més es demostra la capacitat de la xarxa bancària per vendre assegurances de la llar no vinculades a crèdits hipotecaris. SegurCaixa Adeslas se situa en la tercera posició del rànquing d'assegurances de la llar i és la principal companyia de distribució bancasseguradora en aquest ram.

Autos

El ram d'autos va tancar el 2012 amb un volum de primes de 160,3 milions d'euros durant el període, xifra que representa un 2,3% de creixement, en un mercat que va experimentar una caiguda del 5,9%.

L'oferta de SegurCaixa Adeslas en aquest ram inclou assegurances per a turismes, motocicletes i furgonetes.

Accidents, decessos i altres

El grup d'assegurances d'accidents, decessos i altres rams va arribar als 143,6 milions d'euros en primes, un 77,3% més que en l'exercici anterior. En aquest apartat va destacar el llançament de la nova oferta d'assegurances de decessos, les quals van aportar un volum de primes de 65 milions d'euros, tot situant la companyia en la cinquena posició del rànquing d'aquest ram.

 

SegurCaixa Adeslas és la companyia de no-vida líder a Espanya en assegurances de salut, participada per Mutua Madrileña –i integrada en el seu grup empresarial– i CaixaBank. Juan Hormaechea n'és el President Executiu, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident i Javier Murillo, el Conseller-Director General.

La Informació del document es reporta d'acord amb les Normes Internacionals d'Informació Financera

DOCUMENTS D'INTERÈS
Documento en formato PDFDescarregar la nota de premsa (50 Kb.)