Inicia
SegurCaixa Adelas

SegurCaixa Adeslas va obtenir un benefici net de 43,4 milions d'euros

 
Resultats del primer semestre del 2012
  • El volum total de primes va arribar als 1.162,4 milions d'euros, un 5,3% més en termes homogenis, mentre que el sector de no-vida va retrocedir un 2,3%.
  • Tots els rams d'activitat de la companyia van créixer per damunt de la mitjana del mercat.
  • La cartera de clients va arribar als 4,8 milions, amb més de 3,1 milions de clients de salut.

Barcelona, 30 de julio de 2012.- El Grup SegurCaixa Adeslas va obtenir un benefici net recurrent de 43,4 milions d'euros durant el primer semestre del 2012, un 38% més que l'obtingut en el mateix període de l'any anterior. Aquest resultat inclou l'aportació de 5,2 milions d'euros de benefici net provinent d'Aresa. Sense incloure-hi l'efecte de la integració d'Aresa, el creixement se situaria en el 22%.

D'altra banda, SegurCaixa Adeslas va aconseguir uns ingressos per primes entre gener i juny del 2012 de 1.162,4 milions d'euros, la qual cosa suposa incrementar el volum de negoci en un 5,3% en termes homogenis. Aquesta xifra inclou les primes d'assegurances de salut i decessos d'Aresa, que pugen a 114,4 milions d'euros. El creixement en primes és especialment destacable en un entorn en què el mercat de no-vida ha decrescut un 2,3%.

La xifra de clients va superar els 4,8 milions d'assegurats, inclosa l'aportació de la cartera d'Aresa. Sense tenir en compte la contribució d'Aresa, el nombre de nous clients captats per SegurCaixa Adeslas va ser de 256.000, la qual cosa suposa un 6,4% més que en el mateix període de l'any anterior.

SegurCaixa Adeslas continua reforçant la seva posició com a líder en assegurances de salut al nostre país i es consolida com a segona entitat de no-vida del sector assegurador espanyol.

Salut

El ram de salut va assolir un volum de primes de 784,7 milions d'euros, la qual cosa va suposar un creixement del 2,8%, en un sector que va créixer el 2,4% en el mateix període. Incloent-hi l'assegurança de salut d'Aresa, les primes de salut van aconseguir uns ingressos totals de 885,8 milions d'euros.

SegurCaixa Adeslas va sumar 140.000 nous clients de salut, un 4,7% més que en el primer semestre del 2011. La xifra total de clients de salut de la companyia supera els 3,1 milions d'assegurats, xifra que consolida la seva posició de lideratge en el sector.

L'important avanç experimentat durant aquest període en el ram de salut s'explica en part pel bon comportament del segment de pimes, el volum global de primes del qual s'ha incrementat un 19% a causa de la bona acceptació de l'oferta específica de salut per a aquest col·lectiu.

Multirisc

El volum total de primes per a aquest ram va ser de 144,1 milions d'euros, un 14,6% més que en el primer semestre del 2011, en un entorn de creixement mitjà del mercat de l'1,4%.

Multirisc continua sent un ram clau per a la consecució dels bons resultats de la companyia. Un trimestre més, el creixement de multirisc ha estat impulsat especialment per les assegurances de la llar, que van augmentar un 7,9% en volum de primes fins a superar els 118,1 milions d'euros, així com per l'activitat de SegurCaixa Negoci, l'assegurança multirisc per a comerços, el volum de primes de la qual va ser un 51,3% superior, ja que va arribar als 21,5 milions d'euros.

Autos

El ram d'autos va assolir un volum de primes de 79,7 milions d'euros durant el període, la qual cosa representa un 2% de creixement respecte al primer semestre de l'any anterior, xifra destacable en un mercat que va experimentar una caiguda del 4,7%.

L'oferta de SegurCaixa Adeslas en aquest ram inclou assegurances per a turismes, motocicletes i furgonetes.

Accidents i d'altres

Les assegurances d'accidents, i d'altres, van arribar als 39,5 milions d'euros en primes, un 45,7% més que les primes obtingudes en el mateix període de l'exercici previ, en un mercat que va perdre un 5,5%. En aquest ram també va destacar la bona evolució del segment pimes, una aposta estratègica de la companyia.


SegurCaixa Adeslas és la companyia de no-vida líder a Espanya en assegurances de salut, participada per Mutua Madrileña –i integrada en el seu grup empresarial– i CaixaBank. Juan Hormaechea n'és el President Executiu, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident i Javier Murillo, el Conseller-Director General.


DOCUMENTS D'INTERÈS
Documento en formato PDFDescarregar la nota de premsa (54 Kb.)Abre en ventana nueva